Datum objaveNaziv javnog konkursaDavalac sredstavaNVO koja sprovodi projekatBR RješenjaNaziv projekta/programaDodijeljeni IZNOS Oblast od javnog interesaPeriod sprovođenja
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Hrvatski radio Dux i portal19000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Srpske novine29000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program srpske televizije29000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Festival ,,Priče zavičajne staze Bihora,,8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis Hrvatski Glasnik9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaPRAVI PUT05-UPIU-006/14-2597Muslimanski glas- Glas tolerancije2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija Forum 20137600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02Ljepota romskog folklora3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Zemlja nedođija4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO ALBANSKO POZORIŠTE05-006/12-3477/1Vrisak jedne žene7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - LIRIA - MILJEŠ TUZI (KUD LIRA MILJEŠ)02-2293/02Koreografija ,,Kolo sa albanskim motivima iz raznih oblasti,,3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO NARODNO VIJEĆE CRNE GORE (SNV CRNE GORE)02-3584/06Zastupljenost srpskog jezika i srpske književnosti u nastavnim programima za osnovne i srednje škole23000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaVAKAT ZULUMA - VAKTI I ZULLUMIT05-006/13-22249/1Istraživanje i naučni skup o zločinima nad Plavsko-gusinjskim Bošnjacima 1912-19133600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA FORUM ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA ROŽAJE02-1536/05Enterijer bošnjačke kuće3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaZALIV HRVATSKIH SVETACA05-006/12-5911/2Fotomonografija ,,Vjerski objekti Hrvata u Boki Kotorskoj,,6800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBALKANSKI EGIPĆANI05-006/12-10716/1Romska izvorna muzika5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Radio Rom7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKUD LJEPOTA ROMA (NVU LJEPOTA ROMA)05-006/11-2465/1Edukacija kroz muziku, igru i komunikaciju5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Časopis i portal za kulturu, književnost i društvene teme ,,Avlija,,5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Gradnja mostova suradnje između Crne Gore i Hrvatske 4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHOLISTIČKI CENTAR HARMONIJA05-UPI-006/14-3331/1Dani albanske poezije u Šasu3800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Upoznaj kulturnu baštinu Roma5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Završetak radova na Hrvatskom domu u Donjoj Lastvi7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Baština- uz jubilej 1993-201310000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Sejdefa8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSAVEZ STVARALACA ALBANACA U CRNOJ GORI05-006/12-20622/2Novine DIJA-br.101400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA ROMSKE AFIRMACIJE05-006/12-20075/1Standardizacija romskog jezika4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO SVETOSAVNIK05-006/12-17957/1Očuvanje vjerskog identiteta u okviru njegovanja amaterskog horskog pjevanja, ali i nacionalnog i kulturnog u okviru repertoara3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINO UDRUŽENJE MEDIJATOR ROŽAJE05-006/12-25943/1Reprint Kur'ana Husaein Paše Boljanića6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02„Rifat Burdžović Tršo - svevremenska ličnost“2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaISLAMSKI EDUKATIVNI SERVIS05-006/12-26051/1Islamski-informativno edukativni servis5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA DUŠA05-006/13-115/1Veče Ilahija i Kasida povodom Bajramskih praznika2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGALAKSI - GALAXY05-006/12-19732/1Bošnjaci i muslimani dio budućnosti Tivta2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA - PANORAMA02-833/00Običaji i vjerovanja pljevaljskih Bošnjaka3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSVIJESTNOST - VETEDIJA05-006/12-371/1Istraživanje i proučavanje džamijskih arhiva na području Ana e Maljit4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Dokumentovani prilozi o kulturi i običajima i jeziku Roma u Crnoj Gori3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
17.07.2013Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFONDACIJA STUDENTI02-725/04Očuvanje identiteta preko stvaralačke djelatnosti3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Radio produkcija na romskom jeziku 5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija Forum 3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO NARODNO VIJEĆE CRNE GORE (SNV CRNE GORE)02-3584/06Izdavačka djelatnost 18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Objavljivanje referata sa međunarodnog simpozijuma »100 godina od odlaska 5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNI BOŠNJAČKI CENTAR01-UPI-006/16-1916/4Bošnjačke novine – prve novine na bosanskom jeziku u Crnoj Gori 5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Gradnja mostova suradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske 2001-2013
(Monografsko izdanje)
5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKUD LJEPOTA ROMA (NVU LJEPOTA ROMA)05-006/11-2465/1Pravno info centar Roma i
Egipćana
5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program srpske televizije 18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program srpskog
Kul radija
20000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBALKANSKI EGIPĆANI05-006/12-10716/1RAE Informativni portal
3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNI BOŠNJAČKI CENTAR01-UPI-006/16-1916/4Analiza zastupljenosti bošnjačke književnosti u Nastavnim planovima i programima
osnovnih i srednjih škola u Crnoj
Gori, i analiza sadržaja koji podstiču na negativan odnos
prema stanovništvu Islamske vjere, posebno prema Bošnjacima
5200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Značaj uticaja etnoloških odlika na konstituisanje nacionalne i
etničke posebnosti Muslimana u Crnoj Gori
3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02Promocija romskog folklora u Crnoj Gori 1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaEXIT B05-006/08-8369Upoznajmo naše džamije 2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO NARODNO VIJEĆE CRNE GORE (SNV CRNE GORE)02-3584/06Dani srpske kulture u Crnoj Gori 8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE05-006/13-4596/1Sačuvajmo tradiciju za srećniju budućnost 3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGRAĐANSKE INICIJATIVE02-3032/03Žena – stub očuvanja i identita
Muslimanskog naroda u Crnoj Gori
3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Poetska sehara Ćamila Sijarića - Šetnje po Šipovicama 2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKARNEVALI KORET05-006/13-5833/2Tradicionalna kulturna manifestacija »Karnevali- Koret 2014« 3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaVJEŠTINE - SKILLS05-006/13-8654/2Edukativni karavan ''Tragom bošnjačke istorije'' 1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Mala škola srpskog jezika i književnosti 2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1Estetski dometi bošnjačkih duhovnih pjesama- Ilahija 2800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCIVILNA INICIJATIVA BERANE (CIB)02-3864/05Uspostavljanje kvalitetnog i dostupnog predškolskog i
osnovnog obrazovanja za djecu,
pripadnike Roma i Egipćana , u skladu sa njihovim
interesovanjima i mogućnostima u opštini Berane
2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBIHORSKI PARLAMENT05-006/13-52954/2Promovisanje bošnjačkih kulturnih vrijednosti u Bijelom Polju 2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Кonzervacija i restauracija djela ikona u crkvi Sv. Lazara ili
Vaskrsenja Lazarevog
2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNAŠE VRIJEME - KOHA JONE (KJ)05-006/12-1354/4Për Librin Shqip 2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
23.12.2013.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMUSLIMANSKI GRAĐANSKI FORUM05-006/13-UPI-4069/1Katastar muslimanskih grobalja 4700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Boje, zvuci, mirisi i okusi Hrvatske u Podgorici5500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me19500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Štampanje istraživačkog rada ”Srbi iz Herceg Novog i Boke tokom I svjetskog rata na strani Srbije”2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija Forum5900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Baština8900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Fešta Rogača3150zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Štampanje IV i V izdanja časopisa Alav8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Štampanje Srpskih novina27000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO SVETI JERONIM - BAR (HKD SV.JERONIM - BAR)05-006/13-UPI-3500/1Koncert na dar Konkatedrali5500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02Edukacija i duhovna emancipacija romske djece i mladih o svojoj kulturi i običajima1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM MUSLIMANA BIJELO POLJE05-UPI-006/14-635Ne zaboravi tradiciju Muslimana5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Čujte i naš glas9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE05-006/13-4596/1Sačuvajmo tradiciju za srećniju budućnost4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMI U USPONU05-006/13-40314/1Iftari za najsiromašnije u noći lejletul- Kadr- Ramazan2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKUD LJEPOTA ROMA (NVU LJEPOTA ROMA)05-006/11-2465/1Pomozimo jedni drugima, jer je to Allahov amanet4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGALAKSI - GALAXY05-006/12-19732/1Pripadnici Islama u Boki Kotorskoj, kako ih drugi vide i kako oni druge vide8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaRTV - LUNA GLOBAL02-5562/05Dokumentarni film o kulturnim spomenicima iz otomanskog perioda na prostoru opštine Plav 6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNOVO DOBA05-006/13-37600/1Afirmacija nacionalnog identiteta Roma i Egipćana2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHARMONIA02-6862/00Dita e poezisë shqipeShas-Ulqin 20143000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaPODSTICAJ - BAR / GAJRET - BAR05-006/09-11572/2Vokalno-instrumentalna interpretacija sevdalinke sa stilskim crtama (atonalnosti-džeza) spajanje i oplemenjivanje modernim harmonsko muzičkim jezikom kod Bošnjačkog naroda4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA LJILJAN - PLAV05-006/13-UPI-2821/1Očuvanje kulturno istorijske baštine kroz promociju kula2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaINFORMATIVNI CENTAR ROMA I EGIPĆANA05-006/12-26050/1Websajt za Romski Savjet4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO GAJRET - CRNA GORA02-6376/05Promocija antologije"Bošnjačko pjesništvo od 1990 do naših dana"1750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSUMMEJA05-UPI-006/14-851/1Očuvanje kulturno istorijeske baštine i jezika bošnjačkog naroda u Plavu i Gusinju2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO LABEATI - OJQ LABEATET05-006/12-9390/1Trashëgimija kulturore dhe historike e Malësisë në fotografi3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINO UDRUŽENJE - DON ĐON BUZUKU - ULCINJ05-006/13-28735/1Štampanje 41 i 43 broja časopisa Buzuku1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMUSLIMANSKI GRAĐANSKI FORUM05-006/13-UPI-4069/1Sačuvajmo spomenike- naše blago4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA OČUVANJE BOŠNJAČKE TRADICIJE I VRIJEDNOSTI - NUR TUZI05-UPI-006/14-1223Bošnjačkoj kulturi u pohode2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Festival priče Zavičajne staze- Bihor 20145300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO SRPSKI KULTURNI CENTAR PATRIJARH VARNAVA05-006/10-1537/3Katalog srpskih srednjevjekovnih gradova, crkava i nekropola na području opštine Pljevlja4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaVAKAT ZULUMA - VAKTI I ZULLUMIT05-006/13-22249/1Kroz arhitekturu Islama Plava i Gusinja2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDEMOKRATSKO UDRUŽENJE ROMA - DUR05-006/13-32649/1Znanje jezika uslov za RAE integraciju4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMI PODGORICE05-006/13-230/1Romsko-crnogorski riječnik2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE - ČOVJEK - RROM02-491/02Sunetluk za najugroženiju romsku djecu2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA DUŠA05-006/13-115/1Bajramska proslava3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program Srpske televizije25000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaANSANBL NARODNIH IGARA I PJESAMA - ĐURĐEVDANSKO KOLO05-006/08-10343Promovisanje Srpskog kulturno-folklornog nasleđa kroz igre i pjesme na XV festivalu folklora dijaspore u Temišvaru-Rumunija3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKLJUČ USPJEHA05-UPI-006/14-856Kulturna riznica Bošnjaka Podgorice1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaART CENTAR02-6952/05Bihorska sehara1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Hronika zločina2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO INTER MEDIA KRUG05-006/13-2112/1Akšamluk u Divan Bašči 20141600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
24.06.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Informativni centar žena Romkinja2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Hronika bihorske muzike (monografija)Autori: Dr Šemsudin Hadrović i Mirsad Rastoder4200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis Hrvatski glasnik4600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU CRNE GORE05-006/13-10930/1"Čardak'' - Moderne obrade izvornih pjesama Muslimana Crne Gore I dio4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me15500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Серијали Српске телевизије15000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Заштита српског идентитета4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Српски радио „Кул“16000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Baština8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHORIZONTI - CENTAR ZA MEĐUKULTURNO RAZUMIJEVANJE (NVO HORIZONTI)05-006/07-12097Sfidat e identitetit kombëtar tek të rinjtë shqiptarë3400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO SRPSKIH DOMAĆINA CRNE GORE05-UPI-006/14-2863Подршка за све5400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMI PODGORICE05-006/13-230/1Okrugli sto na temu: Standardizacija romskog jezika3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Ostvarivanje politike manjinskih prava u Crnoj Gori3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO TOMISLAV - KOTOR05-UPI-006/14-4075/1Pjesmom kroz Boku2.000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO TOČAK05-006/09-7629/3Kroz sportske i kulturne zabavne aktivnosti mladi Romi Nikšića i ostalih članova doprinose očuvanju kulturnog identiteta2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO BESA (K.U.D. BESA)05-006/13-29411/1Aktivnosti KUD-a Besa povodom 47 godina rada i Miss planine –Korita 20153500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMONITORING GROUP ULCINJ - MOGUL02-5901/05Trajnimi i lidershipit për çështjet publike 2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
09.12.2014.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE05-006/13-4596/1Svjetlost dana3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Festival priče –Zavičajne staze- Bihor 20157000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Информативни програм српске телевизије28000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me22000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Портал Српске новине ЦГ18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Српски радио у служби очувања вјерског, језичког, културног и националног идентитета27000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava#N/A#N/AIslamske novine Elif5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Fešta od rogača2900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Српски језик и ћирилица, основе српског идентитета16500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Djurdjevdanska proslava7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNA SCENA05-UPI-006/15-1220/1Srpsko stanovište13000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija Forum8100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis Hrvatski glasnik9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaISLAMSKI EDUKATIVNI SERVIS05-006/12-26051/1Islamski Edukativni Servis4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Romski-radio-radijska produkcija na romsko-crnogorskom jeziku12000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaREVIJA MUSLIMANA CRNE GORE05-UPI-006/15-835Časopis Revija Muslimana Crne Gore 4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO UDRUŽENJE INSTITUT ZA RAZVOJ KULTURE - OJQ SHOQATE INSTITUTI PER ZHVILLIM DHE KULTUREUPI-006-01-44/2-16Kuzhina tradicionale e Ulqinit - Pjesë e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të jetës së Shqiptarëve2460zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA ROMSKE AFIRMACIJE05-006/12-20075/1Prevod, analiza i promocija UN konvencije o pravima djeteta na Romski jezik3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBIZNIS KLUB ANAMALIT (BKA)05-006/12-483/2Aktivitetët e Shoqërive Artistike ndër vite në Anë të Malit si dhe themelimi i Shoqërisë Artistike Tradita4600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava#N/A#N/AOčuvanjem nacionalne posebnosti Roma Put do brže integracije u savremeno društvo 2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO TOMISLAV - KOTOR05-UPI-006/14-4075/1Pjesmom kroz Boku1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO TIVAT05-006/08-14124Nabavka instrumenata i popuna opreme3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMSKI POKRET05-006/13-231/1Bajramsko veče4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Informativni centar žena Romkinja3900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Afirmacija kulturnog nasljeđa Muslimana i njihov doprinos u razvoja multikulturnog crnogorskog društva5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCRNOGORSKO - SLOVAČKO PIJATELJSTVO - CSP (CSP)05-006/07-8030Hrvatsko- slovački dodiri3900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE05-006/13-4596/1Kulturno- tradicionalno stvaralaštvo Muslimana5500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava#N/A#N/AMultijezičnost nastavnog predmeta crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHARMONIA02-6862/00Dita e poezisë Shqipe Femra krijuese në letërsinë moderne shqiptare Ulqin 20152900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE MLADIH ALTERNATIVA02-4633/03Promovisanje narodne nošnje bošnjačkog naroda Naša nošnja, naše ogledalo3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKOALICIJA NVO ROMSKI FORUM ZA INTEGRACIJE - COALICION OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ROMANI FORUM FOR INTEGRACION05-006/11-9155/2Romski Bal 20153000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINO UDRUŽENJE - DON ĐON BUZUKU - ULCINJ05-006/13-28735/1Štampanje 3 broja časpisa Buzuku1200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
25.05.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA DUŠA05-006/13-115/1Noći Ramazana4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Časopis Almanah8500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radni naslov: Josip Silović Slade i Crna Gora2980zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Stampanje VI izdanja časopisa5500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Tradicijski koncerti2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Srpske novine17000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Zvuci mediterana4800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO TOMISLAV - KOTOR05-UPI-006/14-4075/1Pjesmom kroz Boku1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me12000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Produkcija srpske radio-televizije23000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO SRPSKI KULTURNI CENTAR PATRIJARH VARNAVA05-006/10-1537/3Srpske škole u pljevaljskom kraju u periodu 1847-19143400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaALBANSKE ALPE - ALPET SHQIPTARE - ALBANIAN ALPS - PLAV -E05-UPI-006/14-1221Simpoziumi shkencor: Figurat emblematike Vate historisê nê trevat e Plavês dhe Gucisê Organizimi i Tubimit Tradicional
Popullor
Mirêsevini ne Alpet shqiptare
Vutha• 2015
7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Proslava Svjetskog dana Roma7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO BIHOR02-2627/04Nabavka bošnjačke narodne noSnje za mladi uzrast2850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Poetska sehara
Bolest trava zavičajnih
3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCRNOGORSKO - SLOVAČKO PIJATELJSTVO - CSP (CSP)05-006/07-8030Hrvatsko- slovački dodiri (završna faza)1.500,00€zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaRAE SAVJET KAMPA05-006/13-28168/1Program osnaživanja žena Romkinja koje žive u izbjegličkim kampovima 1 i 2 na Koniku2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKOALICIJA NVO ROMSKI KRUG02-1486/06Džamija, katedrala i crkva će nas povezivati a ne razdvajati4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFONDACIJA STUDENTI02-725/04Garat e Recituesve të Rinj 2015 ër shkollatsh i e në Malin e Zi2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
11.08.2015.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Baština6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNA SCENA05-UPI-006/15-1220/1Tv serijal Srpska kultura u Crnoj Gori i regionu19600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaINFORMATIVNI CENTAR ROMA I EGIPĆANA05-006/12-26050/1lnformativni portal Roma i Egipćana5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO BIHOR02-2627/04I Bošnjačka smotra folklora Petnjica 20162000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Romski kulturni centar - dođite i upoznajte nas6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Radio Roma14000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCRNOGORSKO - SLOVAČKO PIJATELJSTVO - CSP (CSP)05-006/07-8030Hrvatsko-slovački dodiri4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program Srpske televizije24000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Portal Srpske novine CG12050zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBISERNICA01-UPI-006/16-720/2Radio serijal Bisernica11250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis Hrvatski glasnik8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Časopis Almanah7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Susretanje islama i hrišćanstva zajednički izazovi. perspektive međureligijski razgovori u cilju smanjenia islamofobije i drugih vjerskih predrasuda, te afirmacija vjerskog identiteta između vjerskog sklada Muslimana Crne Gore u zajednici7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija Forum5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMSKI POKRET05-006/13-231/1Veče Iftara tokom mjeseca Ramazana5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA DUŠA05-006/13-115/1I oni su dio nas5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Fešta od Rogača4400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO KOHA05-006/13-29410/1Pribavljanje nove narodne nošnje (Obnova dotrajale narodne nošnje)2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaART CENTAR02-6952/05Upoznajmo sebe1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Čardak II10000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program Srpskog radija23000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHORIZONTI - CENTAR ZA MEĐUKULTURNO RAZUMIJEVANJE (NVO HORIZONTI)05-006/07-12097Vecorite e krahines Kelmendit7200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKOALICIJA NVO ROMSKI FORUM ZA INTEGRACIJE - COALICION OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ROMANI FORUM FOR INTEGRACION05-006/11-9155/2Romski bal 20164000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO TOMISLAV - KOTOR05-UPI-006/14-4075/1Boka kao vječna inspiracija3050zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Festival priče — Zavičajne staze — Bihor 2016 Bihorski Kazivar6150zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PLJEVLJA (KUD PLJEVLJA)05-006/10-11241/2Srpske igre i pjesme iz Pljevaljskog kraja2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio i portal www.radiodux.me24000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Gusle u srpskoj tradiciji i kulturi14000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO SRPSKIH DOMAĆINA CRNE GORE05-UPI-006/14-2863Radio serijal Svetinie Srpske pravoslavne crkve11900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaALBANSKE ALPE - ALPET SHQIPTARE - ALBANIAN ALPS - PLAV -E05-UPI-006/14-1221Simpoziumi shkencor: Figurat emblematike gjatë histories në trevat e Plavës dhe Gucisë Organizimi i Tubimit Tradicional Popullor Mirë se vini në Alpet shqiptare Vuthaj 2016.7100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaZAJEDNICA HRVATA I PRIJATELJA - CRNA GORA05-UPI-006/15-2765Hrvatski kulturni korner Kad se pesma dobrom ispjeva4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKNJIŽEVNO DRUŠTVO NJEGOŠ02-1772/04Dani Njegoševi 20163900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFONDACIJA STUDENTI02-725/04Garat e Recituesve të Rinj 20163300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNI CENTAR - ĆIRILO05-UPI-006/15-1211/2Afirmacija mladih i očuvanje srpskog kulturnog identiteta kroz projekat Izvorište — Nikšić 20161500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaZAJEDNICA HRVATA I PRIJATELJA - CRNA GORA05-UPI-006/15-2765Hrvatski kulturni korner Riječ u kamenu, stihu i pokretu3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA MALESIA02-3736/99Časopis za kulturu, nauku i društvena pitanja Malesia2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE STARIH ZANATA I VJEŠTINA I NJEGOVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE - NIT -05-006/12-3978/2Srpski vez — tradicija na nov način2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Informativni Centar Žena Romkinja4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMELEK05-UPI-006/14-1360/2Doprinos Žena Bošnjakinja u očuvanju bošnjačke tradicije2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNUR - BAR05-UPI-006/15-269/3Bošnjačka kuća5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA CRNE GORE05-006/13-5264/1Antologija Marko Miljanov4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaOJQ KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SKOQRIJA KULTURE ARTISTIKE - MAJA E KARANFILIT VUTHAJ - GUSINJE - GUCI05-UPI-006/14-1373/2Punimi i rrobave kombetare per hurra dhe gra per SHKA Maja e karaąfilit- ruthaj9350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
21.04.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA RAE POPULACIJE RAE NIKŠIĆ - NIKŠIĆ05-006/09-6319/3Promovisanje Romske kulture u Nikšiču2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Štampanje VII izdanja časopisa Alav7200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHORIZONTI - CENTAR ZA MEĐUKULTURNO RAZUMIJEVANJE (NVO HORIZONTI)05-006/07-12097Toleranca dhe bashkëjetesa fetare tek shqipëtarët4700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Sejdefa 2- Najljepše izvorne pjesme Muslimana Crne Gore8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Proslava Svjetskog dana Roma7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNA SCENA05-UPI-006/15-1220/1Glas ravnopravnosti9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Srpske novine24750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Serijali srpske televizije22000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/08Radio Dux i portal www.radiodux.me9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMI U USPONU05-006/13-40314/1I mi da znamo2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ02-1649/07Suvenir Bihor2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis Hrvatski glasnik8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Poetska sehara- Dok bihorske vode teku- Faiz Softić2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaVELIKO SRCE - BARO ILO05-UPI-006/15-3390/2Islam - suživot i tolerancija2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO LJUBITELJA KNJIGE - FENIKS (FENIKS)02-3766/02Srpsko narodno blago1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI I NACIONALNI STATUS MUSLIMANA05-UPI-006/14-3170Kulturna tradicija i baština Muslimana Bijelog Polja4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
31.05.2016.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ KULTURE01-UPI-006/15-6767/2Doprinos muslimana (Bošnjaka i Albanaca) multietničkoj Crnoj Gori4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2016
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis „Hrvatski glasnik”8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Radio serijal Srpski identitet u Crnoj Gori18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativna produkcija Srpske televizije27000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Festival priče- Zavičajne staze- Bihor 2017 ”Magija ženskog pisma”9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativna produkcija Srpskog Kul radija26000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Uz razvoj kulture i tradicije imamo i budućnost7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me24000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Fešta od rogača4200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO SRPSKIH DOMAĆINA CRNE GORE05-UPI-006/14-2863Srpski vjerski i nacionalni praznici18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNA SCENA05-UPI-006/15-1220/1Srpska kultura u Crnoj Gori i regionu TV serijal21000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Sjećanje na žrtve6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO TIVAT05-006/08-14124Nabavka garnitura uniformi za članove orkestra7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Romski radio — Romski glas12000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Srpske elektronske novine17000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBISERNICA01-UPI-006/16-720/2Manastiri i crkve srpskog naroda u Crnoj Gori18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaVELIKO SRCE - BARO ILO05-UPI-006/15-3390/2Islam-suživot i tolerancija II5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Razgradnja islamofobije i drugih vjerskih predrasuda kroz susretanje islama i hrišćanstva u cilju afirmacije vjerskog identiteta Muslimana i njihove bolje integracije u CG5500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA DUŠA05-006/13-115/1Ramazanska noć5600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMSKI POKRET05-006/13-231/1Ko nahrani postača imaće nagradu kao i onaj što posti6300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02Očuvanje i razvoj jezičkog identiteta kroz edukacija romske djece i mladih o svojoj kulturi, nacionalnoj i etničkoj posebnosti3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBISERNICA01-UPI-006/16-720/2Radio serijal ”Bisernica”18000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaALBANSKE ALPE - ALPET SHQIPTARE - ALBANIAN ALPS - PLAV -E05-UPI-006/14-1221Simpoziumi shkencor: ”Figurat emblematike gjate historis ne trevat e Plaves dhe Gucise Pjesa e dyte”;
Organizimi i Tubimit Tradicional
Popullor ”Miresevini ne Alpet
Shqiptare” Vuthaj 2017.; Dhe festivali kombetar me 29,30 e 31 korrik 2017.
Naučni simpozijum: „Istaknute istorijske ličnosti u Plavu i Gusinju, 2 dio"; Organizovanje tradicionalnog narodnog okupljanja „Dobro došli na
Prokletije"; Nacionalni festival 29,30. i 31. jul 2017
10200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGRAĐANSKA INICIJATIVA MLADIH05-006/10-2593/2Muslimanski glas mira4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKOALICIJA NVO ROMSKI FORUM ZA INTEGRACIJE - COALICION OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ROMANI FORUM FOR INTEGRACION05-006/11-9155/2Romski bal 20173600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMONITORING GROUP ULCINJ - MOGUL02-5901/05Trajnimi i lidershipit për ęështjet publike
Trening liderstva za javna pitanja
3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Časopis "Almanah”7400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Prostor za rad društva3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM HRVATSKA SJEVERA (HVU FHS)01-UPI-006/16-1071/2Promocija hrvatske nacionalne i etničke posebnosti u regionu sjevera Crne Gore 2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA MALESIA02-3736/99Revista për kulturë, shkencë dhe ceshtja shoqërore
Časopis za kulturu, nauku i društvena pitanja
2050zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA RAE POPULACIJE RAE NIKŠIĆ - NIKŠIĆ05-006/09-6319/3Promovisanje romske kulture u Nikšiću4400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaINFORMATIVNI CENTAR ROMA I EGIPĆANA05-006/12-26050/1Informativni portal Roma i Egipćana3250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaMLADI ROMI PODGORICE05-006/13-230/1Uticaj tradicije na mlade Rome3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Informativni centar žena Romkinja4300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Muslimani u staroj crnogorskoj štampi-bibliografija4900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO TOMISLAV - KOTOR05-UPI-006/14-4075/1Raspjevana Boka2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNUR - BAR05-UPI-006/15-269/3Istraživanje i publikacija fotomaterijala o bošnjačkoj arhikteturi u Baru i Ulcinju6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaAD HOC01-UPI-006/16-2228/3Projekat planiranja i realizacije kratkometražnog filma »Cervantes«5648zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNVO PČELARSKI CENTAR05-006/13-30395/1Čun mulja — dokumentarni film2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDEMOKRATSKI PROGRES05-UPI-006/15--2767Bošnjačka kultura2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
22.04.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKA NADA - NIKŠIĆ05-006/08-6796Zajedno do očuvanja i razvoja kulturnog identiteta Romske populacije u Crnoj Gori2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaOJQ KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SKOQRIJA KULTURE ARTISTIKE - MAJA E KARANFILIT VUTHAJ - GUSINJE - GUCI05-UPI-006/14-1373/2Punimi i rrobave kombetare per burra dhe gra per SHKA ”Maja e Karanfilit” Vuthaj
Izrada nacionalnih nošnji za muškarce i žene za potrebe KUD "Maja e Karanfilit” Vusanje
8300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaSRPSKI KULTURNI CENTAR STEFAN NEMANJA05-UPI-006/14-2864Zaštita identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori24300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Srpske novine23000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis ”Hrvatski glasnik”6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Serijali Srpske TV25000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360Tradicija i kultura Muslimana Crne Gore2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Štampanje VIII izdanja časopisa "Alav”6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Svjetski dan Roma7600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaBIZNIS KLUB ANAMALIT (BKA)05-006/12-483/2Manifestimi ”Ditët e Diasporës në Anë të Malit 2017”
Manifestacija "Dani dijaspore u Anamalit 2017”
2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFONDACIJA STUDENTI02-725/04Garat e Recituesve të Rinj 2017
Takmičenje mladih recitatora 2017
1820zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA KULTURU BIHOR (CKB)02-4951/03Arheološka riznica Bihora -Torine3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaTOLERANCIJA - BERANE05-006/09-3214Različitost na djelu6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - RAPSHA02-1224/01Festival folklora "Rapsha 2017”4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaART DULCINIUM02-2503/02Prezantimi i kultures kombetare pertej kufijve
Predstavljanje nacionalne kulture izvan granica
2850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Bibliografija muslimanskog naroda Crne Gore 2004-20105000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMI U USPONU05-006/13-40314/1Znanje nam otvara vrata budućnosti3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaZAJEDNICA HRVATA I PRIJATELJA - CRNA GORA05-UPI-006/15-2765Hrvatski kulturni korner ”PIodovi života”2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Bošnjaci u kontekstu antiislamske kampanje4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio Dux i portal www.radiodux.me15300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROMI U SPORTU05-UPI-006/15-115Protiv predrasuda i diskriminacije3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaGLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO TIVAT05-006/08-14124Nabavka bariton saksofona1850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaROPOJAN VAS ZOVE - ROPOJANI PO JU THRRET01-UPI-006/16-1555/4Ropojanski dani2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
25.07.2017.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih pravaZAJEDNICA HRVATA I PRIJATELJA - CRNA GORA05-UPI-006/15-2765Predromanička arhitektura na tlu Hrvatske (izložba)1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2017
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ADRIATIC ZVIJEZDA (ADRIATIC STAR) BIJELO POLJE02-2160/03Romska razglednica7.000,00socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKA ORGANIZACIJA FENIKS05-006/13-27238/1Ekonomsko osnaživanje žena RAE populacije Berana5500socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RATARA I POVRTARA POLIMLJE BERANE (U.R.P.P. BERANE)02-1088/07Obrađuj zemlju, spasi živote nemoćnima4800socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RUKA POMOĆI ZA SVE (HELPING HAND FOR ALL)22002-5609/05Dajmo da imaju5000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE HUMANITARAC - NIKŠIĆ02-354/2000Za humaniji i podnošljiviji život nemoćnih, starih lica6430socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Prevencija, uzroci i posljedice mobinga u radnoj sredini7534socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA (INICIJATIVA)02-3609/06Pružanje usluga besplatne pravne pomoći7000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE BORACA RATOVA OD 1990 GODINE IZ BIJELOG POLJA02-948Humanitarne aktivnosti8000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE DIJABETIČARA I SRČANIH BOLESNIKA - BERANE05-006/08-3488Rano otkrivanje šećerne bolesti6000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNOST DJECE, MLADIH I ŽENA - RENESANSA02-1579/03Podrška smanjenju porodičnog nasilja kroz prevenciju nasilja u adolescentskim vezama5570socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA KOTOR, HERCEG NOVI, BUDVU I TIVAT02-749Dodir koji život znači5000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Saradnja briše granice3000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ RADIO AMATERA CRNE GORE02-5611/00Opremanje ekipe za humanitarne radio veze1994.65socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Sklonište za žrtve porodičnog nasilja9500socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO UDRUŽENJE MJEŠTANA I PRIJATELJA SELA VUČE - BERANE (NVO VUČA -BERANE)05-006/07-8898Za nasu Vuču - nastavak aktivnosti5978.32socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE (UVPCG)02-3424/06Zaštita stečenih prava i pružanje humanitarne pomoći korisnicima vojnih penzija5165socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOK PODGORICA05-006/08-1372Pomoć i podrška za članove udruženja i njihove porodice2440socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BIJELO POLJE02-3710/03Život bez diskriminacije3459socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE SAMOHRANIH MAJKI AURORA (AURORA)05-006/08-1411/1Lakše do zaposlenja5500socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PLAV05-006/11-77/1Rehabilitacija i socijalizacija djece sa posebnim potrebama6880socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Poštuj različitost2320socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Podrška na smanjenju socijalne isključenosti mladih RAE populacije iz obrazovnog sistema CG5960socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00Unaprijeđenje ekonomskih i socijalnih prava žena u CG24000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori11350socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE - IKRE - ROŽAJE (NVO IKRE ROŽAJE)02-3662/02Povratak žena na tržište rada5289socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA NORA - NIKŠIĆ02-7258/05Evropa – dom za sve6500socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTOP DISKRIMINACIJI05-006/10-15770/1Za rodnu ravnopravnost u random odnosu5000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Djeca bez roditeljskog staranja u fokusu9000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Informativni program na romskom jeziku “Nek se čuje naš glas”6500socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Dobar dan, kako ste?4000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DANILOVGRAD05-006/13-4721/1Dobrovoljno davalaštvo krvi4000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MANJINSKIH AKCIONARA I RADNIKA AD TUP BRSKOVO BIJELO POLJE02-5812/05Izrada baze podataka i aktivnosti na sveopštoj zaštiti4930socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Servisi podrške žrtava porodičnog nasilja9000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGERONTOLOŠKO DRUŠTVO CRNE GORE02-341/2000Servisi podrške žrtava porodičnog nasilja
Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba
5000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI SVETI SAVA (KLUB SVETI SAVA)05-006/07-12113Ja dajem krv, a ti?2000socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07Psihološko osnaživanje oboljelih od skleroze multipleks4160socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA NADA05-006/07-11990Nastavimo - zajedno smo jači 4550zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747Dodjela novčane pomoći socijalno najugroženijem članstvu i nastavak izdavačke djelatnosti u zvučnoj tehnici5000zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA - LJEPŠA BUDUĆNOST BERANE02-2945/03Radionica za djecu sa smetnjama u razvoju5600zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKI DOM TIVAT02-7123/00ART-FUN, umjetničke radionice5705zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU02-2894/05Integrisanje osoba sa invaliditetom u sistem javnih politika CG6770zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE02-756Podrškom do pravih rješenja7300zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA I SMETNJAMA U RAZVOJU ZVIJEZDA05-006/10-4661/2Zajedno, kreativno7350zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360Rehabilitacija i socijalizacija djece sa posebnim potrebama u opštini Berane7416zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAMOSTALNA ČETA IZVIĐAČA - ORLOVI02-3271/00Pružite i njima šansu8488zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-546Za potpuniju integrisanost civilnih žrtava rata8600zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ AGRARA02-1240/04Razvojem agrara za bolji život 9450zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH BAR02-823/2000Socijalizacija organizacije gluvih i nagluvih - Bar9564zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750Pomoć u ostvarivanju socio-humanitarnih prava i socijalno zdravstvene zaštite slijepih i slabovidih lica u opštinama Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje (Program rada za 2011.)9806.4zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - RAZVITAK CETINJE02-4075/03Vaša humanost je nada i sreća za njihov dalji život9990zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-748Svjetlost u tami9992.5zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LICA SA TJELESNIM INVALIDITETOM CRNE GORE02-7157/00Aktiviranje potrebnih servisa za osobe sa tjelesnim invaliditetom10245zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BAR02-2307/04Život u pokretu bez prepreka10443zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PODGORICE (UPP)02-849/02Turistička mapa puta osoba sa invaliditetom10905zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA02-2828/04Podrška i stručna pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i kreativna radionica na moru11135zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM - KORACI - (NVU KORACI)02-396/05Siguran, ograđen centar za hiporehabilitaciju Koraci - Pljevlja11267.52zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Za jednake mogućnosti žena sa invaliditetom11655zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA HENDIKEPOM - BERANE (UOSHB)05-006/07-13644Prevoz za osobe sa invaliditetom12235zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ADRIA02-4900/01Uključivanje OSI u zajednicu i senzibilizacija javnosti12260zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-630 /00Pomoć osobama bez vida u Podgorici, Danilovgradu i Kolašinu12839zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-3932/03Servis za ortopetska pomagala Bijelo Polje12870zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ (UMH NK)02-5168/06Škola računara i škola engleskog jezika 13360zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE02-2375/04Znanjem do samopoštovanja i lične vrijednosti osoba sa invaliditetom13396zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PLEGIJE - NIKŠIĆ02-847/00Uklonimo barijere - budimo sugrađani14490zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU - EKVISTA - (CENTER FOR ANTIDISCRIMINATION EQUISTA) (EKVISTA)05-006/09-6642/2Škola o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom14620zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima22350zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Zajedno do boljeg statusa djece i omladine sa teškoćama u razvoju24790zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01Produženi boravak za djecu sa autizmom koja se nalaze u redovnim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Podgorici26379.5zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA ŠANSA U NOVOM05-006/08-6352Podrška i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu30248zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - OAZA - BIJELO POLJE (OAZA)02-50/02Prevoz od vrata do vrata - servis podrške djece i mladima sa smetnjama u razvoju30430zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO FAKT, PODGORICA - FOUND FOR ACTIVE CITIZENSHIP FAKT, PODGORICA (FOND FAKT,PODGORICA)05-006/0-07-14406Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju 34735zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Za mlade sa hendikepom bez barijera55439.69zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Program rada65200zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVETERANI MALOG FUDBALA CRNE GORE05-UPI-006/15-312Program rada za 2011 godinu1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE SAMOHRANIH MAJKI KOTOR02-225/04Mama i aerobik1500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO TOČAK05-006/09-7629/3Borilački sportovi čuvaju fizičko i mentalno zdravlje mladih i doprinose poboljšanju međuetničkih odnosa3500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZAVIČAJ02-1262/05Laureati crnogorskog sporta2500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO BIS SPORT KLUB05-006/09-6217/2Razvoj hikinga i bikinga i njohovo stavljanje u funkciju psihofizičkog i edukativnog razvoja školske populacije2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SPORTSKA ŠKOLICA AGOGE BIJELO POLJE05-006/09-7240/1Djeca u sportu2500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ SPORTA05-006/10-904/2Sportski život – zdravija sredina2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE02-4453/03Program rada za 2011 – 2012 godinu2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLANINSKA - ORGANIZACIJA RUNOLIST02-5029/06Osnovna planinarska škola 20111500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA SPORTSKIH NOVINARA, SPORTISTA I SPORTSKIH RADNIKA JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV DOPINGA I NASILJA U SPORTU05-006/09-12352/2Edukacija sportskih novinara Crne Gore u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Stop nasilju u sportu1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTRIJUMF05-006/09-901/2Program Ljubomir Čelebić3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLESNI KLUB MIGADO PLUS05-006/09-11089/2Kvalifikacioni turnir Rumunija Open i Bijeljina Open1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/10-18975/1Sportski kamp – ispod gusara2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOSMOS05-006/08-9243Sport za zdraviji život4500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SPORT PRESS PG05-006/09-6216/2Zimovanje i škola skijanja2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLOVAČKA ORGANIZACIJA MILORAD BULATOVIĆ02-3757/03Zaštita divljači i razvoj lovnog turizma u Mojkovačkom lovištu1500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA (CSA)02-3244/03Međunarodni Kongres i Konferencija CSA – transformacioni procesi u sportu6000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ BORILAČKIH SPORTOVA - CRNE GORE02-3300/06Sport – faktor identiteta3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRIJATELJI JPU ĐINA VRBICA05-006/10-8731/1Igre bez granica1500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFERIJALNI SAVEZ CRNE GORE (FSCG)02-2029/00Međunarodni sportski susreti ferijalaca1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA EKOLOGIJU I AFIRMACIJU ZDRAVLJA05-006/07-11007Kretanjem do zdravlja2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Korupcija i organizovani kriminal u sportu u CG2000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA CRNE GORE05-006/09-11819/3Svjetsko porvenstvo u tenisu za novinare3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA (G.R.U.S.)02-496/04Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA ŠAHOVSKE INSTRUKCIJE MATNI NAPAD1141781Mladi igraju šah1500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO ZA DEMOKRATIZACIJU, TOLERANCIJU, INFORMISANJE, OBRAZOVANJE I KULTURU GRAĐANA PROGRES PLUS02-4899/03Unaprijeđenje sportskih i sportsko turističkih relacija između Crne Gore i Rusije povodom tri stote godišnjice diplomastkih odnosa dvaju prijateljskih država1500razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA - NATURA (NVO NATURA)02-3826/02NVO Natura Razvoj planinskog i mounitbike sporta na planini Sinjajevini
1.000,00
1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDA ZAŽIVI SELO05-006/08-14867Igraj se bez granica za zdrav stil života1000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA UNAPREĐENJE DŽUDO SPORTA05-006/07-13231Otvoreno prvenstvo Podgorice u džudou Podgorica open 20111000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPECIJALNA OLIMPIJADA02-1351/07Ja mogu pobijediti3000razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06U zdravom tijelu zdrav duh15100razvoj sporta
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA ALTERNATIVNA KULTURA05-006/10-17011/1"Manga Art festival"6545kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - VOLOĐA (KUD VOLOĐA)02-5560 /99Narodno blago8500kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Istraživanje, sakupljanje i publikacija fotomaterijala o arhitekturi i kulturi stanovanja u Rožajama od polovine do kraja 20. vijeka 2375kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - ALUMINIJUMA (KUD ALUMINIJUM)02-853/00Folklor u funkciji očuvanja kulturnog blaga naroda i narodnosti CG (igrom i pjesmom kroz CG)6000kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKUD LJEPOTA ROMA (NVU LJEPOTA ROMA)05-006/11-2465/1Očuvanje romske tradicije kroz folklor, muziku i ples9500kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuANSANBL NARODNIH IGARA I PJESAMA - ĐURĐEVDANSKO KOLO05-006/08-10343Postavljanje koreografije igara i pjesama sa Paštrovića i kupovina paštrovačke narodnje nošnje7450kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPROGRESIVNI FILM - PROGRESSIVE FILMS05-006/11-1721/1Snimanje igranog filma10000kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOCIEN - SOCIOLOŠKI CENTAR CRNE GORE05-006/12-27324/1Biblioteka-edicija moderne kulture10360kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI KULTURNI CENTAR02-400/07Objavljivanje značajnih djela crnogorske poslijeratne književnosti8240kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA - CENTAR ZA FEMINISTIČKU KULTURU05-006/07-10439Penelopeja10300kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ RADIO AMATERA CRNE GORE02-5611/00Modernizacija i digitalizacija repetitora4890.6kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFERIJALNI SAVEZ CRNE GORE (FSCG)02-2029/00Multikulturalna baština Crne Gore3714.59kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE (ULUCG)02-693Savremena crnogorska scena u Austriji 8078kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuENERGEKO05-006/09-16263/2Razvoj i izrada prototipa učila za pokazivanje uštede potrošnje električne energije za rasvjetu 2200kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLGBT FORUM PROGRES05-006/11-513/1Ja vidim različite9248kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Proučavanje, prezentacija i zaštita kulturno-istorijske baštine Bošnjaka u CG9500kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMATICA SRPSKA - DRUŠTVO ČLANOVA U CRNOJ GORI05-006/10-10942/1Uspostavljanje međunarodne filosofske škole "NOEMA"6510kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ02-1649/07Zavičajne staze BIHOR 20126200kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU02-1545/07Upravljanje kulturnim nasljeđem i njegova turistička valorizacija u projektu Euro distrikta južni Jadran10900kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Ubrzaj festival filma o ljudskim pravima16350kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI SAVEZ ZA TEHNIČKU KULTURU - POLITEHNIKA (POLITEHNIKA)05-006/10-18777/1Omladinska naučna laboratorija15316.3kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPROSTORI02-92/05Lijepa riječ 21480kultura i tehnička kultura
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA I DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA05-006/07-10740Za kvalitetniji život i unaprijeđenje vaspitno-obrazovnog stanja djece sa teškoćama u razvoju8626vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPIRAMIDA02-5378/00Terapija – igra, druženje, učenje3154vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOTVORENA ŠKOLA DANILOVGRAD02-1302/04Želim da naučim više2285vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Omladinski dijalog klub – VI generacija škole demokratije i ljudskih prava3290vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLIGA ŽENA GLASAČA U CRNOJ GORI (LIGA ŽENA GLASAČA)02-3417/99Žene kao faktor mira i stabilnosti4710vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih (kofinansiranje EU projekta)6510vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99Aktivno učešće organizacija civilnog društva u razvoju crnogorskog društva (kofinansiranje EU projekta)5357vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA EFIKASAN RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA CERVO02-531/07Stipendiraj.me3752vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Škola javne politike za mlade lidere11640vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Istraživačka stanica Lovćen6805vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Radionica boja i osmijeha2590vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Evropa u mom gradu10494vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Mladi ljudi u zajedničkoj kaciji3946vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Fizioterapijom do unaprijedjenja psiho-fizičkog stanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju1590vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZELENI DOM - GREEN HOME02-1747 /00Prijatelji Skadarskog jezera: edukacija učenika školskog uzrasta o prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera6722vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Stop trgovini ljudima5812vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ASTMATIČARA I RODITELJA DJECE ASTMATIČARA02-1188/07Upoznajmo astmu i živimo s njom2098vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ALFA CENTAR02-4881/06Želim da vidim, hoću da znam13534vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Evropske vrijednosti za mlade8434vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99Škola za NVO o pristupanju fondovima EU16587vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00NATO i mladi u Crnoj Gori18174vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00Mladi i javnost u procesu pregovaranja Crne Gore sa EU21998vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE02-3483/04Prevencija maloletničke delikvencije kod RAE djece u NK, PG i BA5191doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA05-006/10-18803/2Pušenje Ne, život Da!5360doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDJECA - ENFANTS02-2708/01Recite dogama ne i zaista mislite tako4590doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLJEVALJSKI ŽENSKI PROSTOR02-5074/01Putevi pomoći-svi možemo puno učiniti3390doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTOP DROGA - PLJEVLJA05-UPI-006/14-1612/2Prevencija narkomanije u školama, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih narkomana u Pljevljima4710doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuALFA SPORT05-006/10-17599/1Alkohol je izlječiv5280doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPSTANAK PLJEVLJA02-2976/02U prirodi bez nikotina i alkohola3700doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOLKLORNI ANSANMBL OPANAK05-006/11-31/2Kolo sreće2000doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽIVIO ŽIVOT - VIVA VITA02-4119/02Droga je zlo3805doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Suzbijanje narkomanije „SVI PROTIV DROGE“3860doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTARA - BIJELO POLJE05-006/12-21054/1Živi zdravo bez droge3990doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sportom protiv droge i svih oblika zavisnosti do zdravih stilova života 5100doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVI HORIZONT02-3140/99Moj izbor je zdravlje a ne droga4850doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO POZITIVNE VIBRACIJE05-006/09-6595/2Resocijalizacija liječenih narkomana-osuđenika u kategoriji starijih adolescenata na izdržavanju kazne u ZIKS-u3640doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Stop alkoholizmu u saobraćaju2375doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Drogu neću-donosi nesreću6980doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMUŠKO ZDRAVLJE - (MANS HEALTH)05-006/10-982/2Uticaj alkohola i pušenja na infertilitet muškaraca3840doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA - PANORAMA02-833/00Zlo bez koga se može2470doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDROGA TEST05-006/08-1002Test kao šansa za bolje sjutra4950doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUSTICIJA02-1474/03Zločini zavisnika (narkomana u sudskoj praksi)3150doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTOP DROGA05-006/08-1051Ne dozvoli da te porok voli4350doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINFO KULTURA05-006/10-3462/2Informatičaka pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije6770doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE NARKOMANIJE BERANE05-006/13-1684/1Ne uzimam drogu da ona ne bi uzela mene2590doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Korak naprijed20144doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga22970doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Dnevni centar za zavisnike od droga15650doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2011Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PREPOROD - UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI I PROMOVISANJE ISPRAVNIH NAČINA ŽIVLJENJA02-3254/06Zavisnost-prošlost17822doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Razvoj lokalnih strategija o socijalnim servisima za prekograničnu oblast Skadra i Ulcinja6000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Mreža povjerenja 4300Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Mašta može svašta5800Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBISER05-006/11-2765/1Podrška servisu socijalne zaštite žena poljoprivrednih proizvođača4500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Mapiranje vaninstitucionalnih socijalnih usluga u Crnoj Gori5500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Unapređenje vaninstitucionalne zaštite djece lišene porodične brige5500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA ZA PODRŠKU I POMOĆ DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA - MALI VELIKI KORAK - KOTOR02-1754/02Kreativna radionica - Po mjeri djeteta3000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO UDRUŽENJE MJEŠTANA I PRIJATELJA SELA VUČE - BERANE (NVO VUČA -BERANE)05-006/07-8898Aktivnosti na unapređenju položaja mještana sela Vuča u 2012/2013 godini6400Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA BUDUĆNOST NAŠE DJECE05-006/10-2718/2Unapređenje položaja i kvaliteta smještaja djece sa smetnjama u razvoju u Andrijevici10500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Servisi podrške za žrtve porodičnog nasilja5700Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVOZ NEPREBOLA BIOČE 200602-1435/07Obilježavanje godišnjice željezničke tragedije na Bioču od 23.01.2006. godine2850Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA KREATIVNO VASPITANJE02-3652/03Podržimo ih i osnažimo 4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Naming, blaming and framing the economic violence against women in intimate relationship5304Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO POZITIVNE VIBRACIJE05-006/09-6595/2Pružanje psiho-socijalne podrške samohranim roditeljima u vaspitanju djece3800Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUSPJEŠNO RODITELJSTVO PODGORICA02-3404/03Prevencija nasilja nad djecom u porodici unapređenjem roditeljskih kompetencija4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE HUMANITARAC - NIKŠIĆ02-354/2000Za humaniji i podnošljiviji život nemoćnih starih lica - nastavak programa4250Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1Unapređenje socijalne podrške starim licima u ruralnim naseljima u opštinama Bijelo Polje, Berane, Rožaje4500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM PORODICAMA CRNE GORE05-006/11-14632/1Personalna asistencija djeci sa teškoćama u razvoju3800Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU MARGINALIZOVANIM GRUPAMA U CRNOJ GORI05-006/12-25682/1Djeci sa ulice4100Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEKOLOŠKI CENTAR - KRAJOLIK02-3664/03Afirmacija socijalnog aspekta održivog razvoja i suzbijanje nasilja u društvu4100Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/10-18975/1Med i melemi za stare4300Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Servis kućnih posjeta za pomoć i podršku djeci iz zavisničkih porodica3850Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MANJINSKIH AKCIONARA I RADNIKA AD TUP BRSKOVO BIJELO POLJE02-5812/05Pomoć članovima Udruženja i njihovim porodicama i drugim licima u stanju socijalne potrebe koji su ostali bez posla2000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSUSRETI - NIKŠIĆ05-006/08-3873Edukativno upoznavanje RAE sa pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zdrastvene zaštite i načinom ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO HUMANITARNA FAMILIJA02-3545/06Podrška ljetovanju na moru djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja5550Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RATARA I POVRTARA POLIMLJE BERANE (U.R.P.P. BERANE)02-1088/07Poboljšanje uslova života u Polimlju3960Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA AFIRMACIJU EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA02-6468/05Podrška socijalno ugroženim grupama preko Lokalnih volonterskih servisa u Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima3000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE BORACA RATOVA OD 1990. GODINE CRNE GORE (UBR-90 CG)02-4928 /99Socio-Humanitarne aktivnosti4600Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKI KUTAK ROMINA02-3635/03Podrška i solidarnost ženama na djelu4500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE (UVPCG)02-3424/06Zaštita stečenih prava i pružanje humanitarne pomoći korisnicima vojnih penzija4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOMLADINSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE - OGI02-3632/03Smanjenje siromaštva i omladinsko preduzetništvo4070Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ASTMATIČARA I RODITELJA DJECE ASTMATIČARA02-1188/07Škola za astmatičare3300Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA - NIKŠIĆ (SOS)02-308/2000Program zaštite žrtava nasilja kroz rad povjerljivih lica u Nikšiću i Podgorici5500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB ZA PODRŠKU MLADIMA U ODRASTANJU I KREATIVNOM RAZVOJU02-3662/03Medijacija u transformaciji konflikata i nenasilno rješavanja sukoba4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ŽENA I MAJKI - HELP02-3663/03Podrška porodicama sa problemom alkoholizma i nasilja u porodici3000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMUSLIMANSKI GRAĐANSKI FORUM05-006/13-UPI-4069/1Prevencija i zaštita mladih na radu od mobinga3800Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKORAK PO KORAK - STEP BY STEP CRNE GORE02-2283/01Produženi stručni postupak6000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU05-006/09-14424/2Psihosocijalna podrška osobama u postoperativnom periodu2500Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE INTER MONT02-4034/00Preventivno - edukativna akcija o mjerama za sprečavanje dijabetesa kod gluvih i nagluvih osoba3000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Edukacija mladih o opasnostima šećerne bolesti "Bolje spriječiti nego liječiti"2800Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Unaprijeđen kvalitet socijalnih servisa i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje8080.24Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99Podrška socijalnoj zaštiti romske i egipćanske populacije12300Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00Monitoring zaštite socijalnih i radnih prava državnih službenika i namještenika12000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ADRIATIC ZVIJEZDA (ADRIATIC STAR) BIJELO POLJE02-2160/03Zdrava i pametna - obrazovanje mladih Romkinja, Aškalija i Egipćanki o reproduktivnom zdravlju2508Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVRATIMO ŽIVOT SELU05UPI-006/13-2591/1Pokreni se i budi sam sebi gazda4000Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750Pomoć u ostvarivanju sociohumanitarnih prava i socijalno zdravstvene zaštite slijepih i slabovidih lica u opštinama Berane, Andirjevica, Plav i Rožaje 8750.3Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA HENDIKEPOM - BERANE (UOSHB)05-006/07-13644Samostalni uz personalnog asistenta11835.8Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747Nabavka tehničkih pomagala - opreme, nastavak izdavačke djelatnosti u zvučnoj tehnici i servisiranje administrativnih troškova6500Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ADRIA02-4900/01Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju9360Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ROŽAJE05-006/12-2962/1Proširimo svoje znanje radi zapošljenja7940Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1Kulturom za bolji život djece i mladih oštećenog vida10465Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PLJEVLJA I ŽABLJAK02-752Pomozi mi da se krećem i radim sam6848.66Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO EVIVA PIVA05-006/10-13387/1Istraživanje potreba osoba preko 65 godina starosti na teritoriji Plužine 5900Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PODGORICE (UPP)02-849/02OSI plava zastavica10588Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA ŠANSA U NOVOM05-006/08-6352Nastavak podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu 11476Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE02-2375/04Edukacijom do posla za osobe sa invaliditetom10848Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LICA SA TJELESNIM INVALIDITETOM CRNE GORE02-7157/00Vaninstitucionalne usluge za osobe sa tjelesnim invaliditetom9660Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BAR02-2307/04Put ka samostalnosti popločan je ljudskim pravima9657.49Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Personalna asistencija11000Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ (UMH NK)02-5168/06Kreativna likovna radionica10680Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BERANE (OUMSBA)05-006/08-9449Servis podrške - pomoć u kući i domovima polupokretnih i nepokretnih osoba koje žive sa multiplom sklerozom u gradskom i ruralnom području10115.4Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNACIONALNA ASOCIJACIJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU CRNE GORE NARDOS05-006/10-10549/1Jačanje kapaciteta i saradnje lokalnih organizacija članica NARDOS-a10606Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BUDVA (UPB)02-4247/03Pristupačnost za sve - Osobe sa invaliditetom7550Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA CETINJE02-857Kupovina Screen reader JAWS, čitač ekrana za slijepe i obuka slijepih lica za korišćenje ovog programa5800Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE02-756Za bolje sjutra civilnih invalida rata7000Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM - KORACI - (NVU KORACI)02-396/05Rad prvog (jedinog) hipoterapijskog centra u Crnoj Gori11500Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PLEGIJE - NIKŠIĆ02-847/00Uklonimo barijere, budimo sugrađani12548Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-3932/03Prepreke za jednakost - dvostruka diskriminacija OSI sa ruralnog područja Opštine Bijelo Polje9285Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-748Put do svjetlosti8175.5Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE (UPOSI-BP)02-613/2000Servis personalne asistencije - nastavak10875.9Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA AUTISTIČNU DJECU05-006/09-1503/1Želim da učim, želim da se družim6075Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-630 /00Bolja sjutrašnjica slijepih Podgorice, Danilovgrada i Kolašina11552Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - RAZVITAK CETINJE02-4075/03Vaša humanost je nada i sreća za njihov dalji život10350Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH CRNE GORE02-824/00Nesmetanom komunikacijom do jednakosti 11360Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA I SMETNJAMA U RAZVOJU ZVIJEZDA05-006/10-4661/2Naša djeca - radionice za djecu i mlade sa posebnim potrebama8670Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE INVALIDA RADA NIKŠIĆ1121328Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom5955Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH INVALIDA NIKŠIĆA05-006/08-12475Podrška integraciji vojnih invalida Nikšića7750Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA NADA05-006/07-11990Timskim radom do snova5120Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ INVALIDA RADA CRNE GOREF02-4970/00Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom8498.2Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07Servis personalne asistencije i fizioterapeutskog tretmana u domovima nepokretnih i polupokretnih pacijenata oboljelih od skleroze multipleks u opštinama Podgorica i Nikšić9240Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA02-2828/04Nastavak projekta podrška i stručna pomoć djeci sa smetnjama u razvoju sa kreativnom radionicom na moru8754Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRAVO NA ŽIVOT05-006/10-15621/1Podrška unaprijeđenju psihofizičkog stanja djece sa smetnjama u razvoju8100Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360Korak u bolju budućnost6580Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Disabilityinfo - portal osoba s invlaiditetom14930Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Nastavak aktivnosti Saveza na unaprijeđenju položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i osnaživanju lokalnih roditeljskih udruženja 18000Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PRVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA - PODGORICA02-992 /00Pružanje socijalnih servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i pružanje psihološke podrške roditeljima25260Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU - EKVISTA - (CENTER FOR ANTIDISCRIMINATION EQUISTA) (EKVISTA)05-006/09-6642/2Ka nediskriminaciji osoba s invaliditetom24860Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Dokučivi svijet svakodnevnog života57451.98Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02Nastavak rada socijalnih servisa za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima 23830Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Za mlade sa invaliditetom bez barijera51704.68Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01Produženi boravak za djecu sa autizmom koja se nalaze u redovnim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Podgorici30095Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - OAZA - BIJELO POLJE (OAZA)02-50/02Podrška za razvijanje servisa u ,,Oazi"22200Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU02-404/99Zajedničkim snagama do potpune inkluzije18845Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLAVI ČUPERAK02-5563/05Treći međunarodni rukometni turnir za žene - Plav 20122000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA (G.R.U.S.)02-496/04Razvoj amaterskog sporta - garant zdrave budućnosti mladih2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOTIV05-006/10-1244/2I ja želim da igram2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLANINSKA - ORGANIZACIJA RUNOLIST02-5029/06Planinarska škola 20121000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA ŠAHOVSKE INSTRUKCIJE MATNI NAPAD1141781Napredna škola1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ AMATERSKOG SPORTA SPORTAM05-006/11-21800/1Popularizacija vazduhoplovno sportskih aktivnosti - podsticanje osnivanja avio modelarsko-sportskih sekcija i klubova u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju1000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO TOČAK05-006/09-7629/3Borilački sportovi zbližavaju i ujedinjavaju ljude i poboljšavaju međuetički sklad1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LJUBITELJA ŠAHA POTEZ (POTEZ)02-3167/06Šahovskim potezom u Evropu1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŠKOLA SKIJANJA CICIBAN05-006/10-5004/1Sportska radionica na snijegu za djecu predškolskog i školskog uzrasta2500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE KONDICIONIH TRENERA CRNE GORE (NVO UKTCG)05-006/10-18320/2Petnaest trenera3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTENEGROSPORT (MS)02-4453/01Stručni časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje ''Sport Mont'' sa međunarodnom redakcijom3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA (CSA)02-3244/03Međunarodni kongres CSA: Transformacioni procesi u sportu5000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVU KLUB LJUBITELJA DIZANJA TEGOVA HERKULES05-006/11-5381/1Popularizacija dizanja tegova u Crnoj Gori i priprema za takmičenje na domaćem nivou3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO BIS SPORT KLUB05-006/09-6217/2Razvoj i unapređenje sportskih i sportsko-turističkih relacija između Crne Gore i Rusije2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE INTER MONT02-4034/00Promocija aikido-a kod gluvonijemih osoba1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA - NATURA (NVO NATURA)02-3826/02Razvoj planinskog i mounting bike sporta na planini Sinjavini1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PSIHOLOŠKU PODRŠKU05-006/13-4079/1Značaj psiholoških priprema za postizanje vrhunskih sportskih rezultata2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ FIZIČKE KULTURE DUKLJA (CRFK DUKLJA)05-006/08-7223Univerzalna pionirska sportska škola Duklja4000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE STUDENATA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE05-006/13-39719/1Nutricionističko istraživanje i seminar "Snaga ulazi na usta"2500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTRIJUMF05-006/09-901/2Sportski program i tenisko usavršavanje u profesionalnoj teniskoj akademiji "Mongodi"-Bergamo i učešća na profesionalnim ATP turnirima na godišnjem nivou za najperspektivnijeg i najbolje rangiranog crnogorskog tenisera Čelebić Ljubomira - DAVIS CUP reprezentativca Crne Gore u tenisu3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA EKOLOGIJU I AFIRMACIJU ZDRAVLJA05-006/07-11007Ishrana i suplementacija sportista2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB MLADIH BEJO05-006/10-1835/2Sportom i zabavom za zdrav razvoj1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEXTRA TIME02-5295/05Psihofizički razvoj djece2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINFO KULTURA05-006/10-3462/2Podizanje svijesti o fizičkoj aktivnosti1000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPECIJALNA OLIMPIJADA02-1351/07Zajedno možemo pobijediti2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Karakterom i znanjem protiv nasilja na sportskim i školskim terenima2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPOVJERENJE02-4943/01Pregledi sportista: potpisana licenca ili stvarni pregled2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU05-006/09-14424/2Prevencija nasilničkog ponašanja u sportu kod učenika2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOSMOS05-006/08-9243Sport za zdraviji život4000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO LIMSKI SPLAVARI - BIJELO POLJE02-6986/05Rafting u Crnoj Gori3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sportom za zdrav život2500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RAZVOJNI CENTAR ZA BORILAČKE SPORTOVE (RCZBS)05-006/11-22394/2Međunarodni džudo turnir Podgorica Open - 19 decembar1000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZAVIČAJ02-1262/05Laureati crnogorskog sporta 20113000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LJUBITELJA TENISA ŠAMPION FAN ASSOCIATION OF TENNIS CHAMPION05-006/09-7177/2Adekvatnim pripremama članova juniorske teniske reprezentacije Crne Gore do 14 godina2500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLJEPOTA I SPORT05-006/08-1345Sportom do ljepote življenja3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPORTSKA ZONA05-006/10-19275/1Mlada košarka - izdavanje publikacije i organizovanje košarkaških kampova2000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOJ GRAD05-006/07-10205Sportom do zdravlja3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ SPORTA05-006/10-904/2Uticaj fizičke aktivnosti na BMI kod učenika IX razreda3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA SPORTSKIH NOVINARA, SPORTISTA I SPORTSKIH RADNIKA JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV DOPINGA I NASILJA U SPORTU05-006/09-12352/2Sportski novinari Crne Gore u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA CRNE GORE05-006/09-11819/3Sportski novinari Crne Gore u međunarodnim institucijama4000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ŽABA05-006/07-9520Dječija radost3000Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ SPORTSKIH TALENATA05-006/08-10408Razvoj sportskih talenata 1500Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06Vježbanjem do zdravlja - fitnes na otvorenom14800Razvoj sporta
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI VAZDUHOPLOVNI SAVEZ (CVS)05-UPI-006/14-4836/2Podrška programima popularizacije vazduhoplovno tehničkih aktivnosti1.920,45
Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI SAVEZ ZA TEHNIČKU KULTURU - POLITEHNIKA (POLITEHNIKA)05-006/10-18777/1Proširenje kapaciteta omladinske naučne laboratorije i organizacija eksperimentalnih mjerenja i vježbi na terenu15126.5Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ALFA CENTAR02-4881/06Podizanje nivoa tehničke kulture kod završnih razreda osnovnih škola u oblasti bezbjednosti u saobraćaju - Siguran korak17138.5Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPROSTORI02-92/05Proletter13700Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTARI MOST02-2474/07Izrada mozaika na dijelu šetališta u dijelu gradske zone Bijelog Polja7650Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU (KOTORSKI FESTIVAL)02-1005/04Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori5800Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTUDIO ZA LIJEPE UMJETNOSTI - ZVONČIĆ (ZVONČIĆ)02-131/2000Svi u istom životu6800Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPHOTO CG02-55/05Dani fotografije 20133805Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ RADIO AMATERA CRNE GORE02-5611/00Uvođenje savremenih digitalnih, telekomunikacionih tehnologija i prakse u Crnu Goru4914Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO LEGACIJA02-3675/00Saradnjom do cilja6000Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Nauka u pokretu - Festival nauke u Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu, Kotoru i Herceg Novom8114.5Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRAVI PUT INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR02-1807/04Dokumentarno-igrani film "Kasaba koje više nema - arhitektura i kultura stanovanja u XX vijeku"2310Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA INTERNACIONALNU KULTURNU SARADNJU KRUG - CENTER FOR INTERNATIONAL CULTURAL COLLABORATION KRUG05-006/09-16077/2Podrška jačanju tehničko organizacionih kapaciteta za efikasniju realizaciju programa rada2977.9Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRIJATELJI JPU ĐINA VRBICA05-006/10-8731/1Opet radi bioskop3848.74Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKUD LJUBO BOŽANOVIĆ05-006/09-15535/2Smotra amaterskog kulturno - umjetničkog stvaralaštva - Piperi 20125000Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBISER05-006/11-2765/1Multimedijalna radionica - hoću mnogo toga da znam4015Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ EKONOMSKIH NAUKA CEKON (CEKON)05-006/11-22379/1Stručno - tehnička i naučno - popularna biblioteka3905.04Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE02-3304/04Saradnja Crne Gore i Austrije: Crna Gora i Austrija (monografija)6000Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPILON05-006/08-14334Razvoj saradnje i unapređenje saznanja stručnjaka muzeja i osnovnih škola o našem kulturnom nasleđu4000Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ PRIMIJENJENE INFORMATIKE INFORMA (INFORMA)02-264/01Serijal javnih naučnih tribina - interaktivnih predavanja3307.7Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuENERGEKO05-006/09-16263/2Prototip demo uređaja - učila za promociju efikasnog i racionalnog korišćenja električne energije2986Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuRADIO KLUB - PODGORICA (RKP)02-221/02Praktične - pokazne radionice i edukacija građana o prelasku na predstojeći, novi standard prijema TV slike (digitalna TV) sa projekcijama materijala u punoj HD rezoluciji, uporedo sa projekcijama u standarnoj rezoluciji, tehnička objašnjenja i savjeti3868.8Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FOLKLORNIH ANSANBALA CRNE GORE (UFA CRNE GORE)05-006/09-1191/1V seminar folklora Crne Gore - muslimansko, bošnjačke igre sa sjevera Crne Gore2616Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORUM BOŠNJAKA CRNE GORE (FB CG)02-3886/02Revija forum-brojevi 25,26,27,285380Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Proučavanje,prezentacija i zaštita kulturno-istorijske baštine Bošnjaka u Crnoj Gori7100Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVESELO - ALLEGRO05-006/09-1994/2Poslušaj me, odigraću te4245Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSVETI PETAR CETINJSKI02-4899/99Dokumentarna serija "Portreti dinastije Petrović"7900Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuALARM ART02-2063/07Knjiga komedije dramaturga Obrada Nenezića2594Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ROMSKI SAN - NGO ROMA DREAM05-006/11-8351/2Kulturni program za vrijeme preuzimanja presedavanja "Dekadom Roma"5600Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA - CENTAR ZA FEMINISTIČKU KULTURU05-006/07-10439Žensko mapiranje mediteranskog grada/Podgorica 20136500Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE (ULUCG)02-69368. tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore7500Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO DRUŠTVO NEZAVISNIH KNJIŽEVNIKA (CDNK)02-5245/99Afirmacija savremene crnogorske književnosti9500Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1Muzej romske kulture6200Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMATICA BOŠNJAKA CRNE GORE (MBCG)02-4551/99Etnogeneza i etnički sastav stanovništva u Plavu 1230-20114650Kultura i tehnička kultura
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Jačanje ličnog integriteta mladih7200Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Značaj porodice i zdravlja11300Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06Prekogranična saradnja i spasavanje od požara9060Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Ljudska prava na dlanu10200Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Škola evroatlantskih integracija za mlade II dio9800Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99Kurs za predstavnike NVO za upravljanje projektima iz EU fondova11050Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Škola javnih politika10800Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT SOCIJALNE INKLUZIJE05-006/10-20418/1Održivo obrazovanje i socijalna pravda12600Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Podrška aktivnostima loklanih udruženja u sastavu Saveza “Naša inicijativa”8300Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE02-6467/00TV radionica “Živimo zajedno”6550Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCAZAS (CAZAS)02-3467/99Mladi u riziku12300Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Volonterski servis ADP Zid6200Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GORANA PODGORICE02-344/2000Ekološko obrazovanje mladih kroz pošumljavanje2000Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZANATSKO - PREDUZETNIČKA KOMORA CRNE GORE05-006/07-10561Obuka mladih i nezaposlenih lica za energetsku efikasnost i edukaciju stanovništva4000Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99Škola: Rod i reforma sektora bezbjednosti u Crnoj Gori6700Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Drugovi sa sela1400Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGERONTOLOŠKO DRUŠTVO CRNE GORE02-341/2000Edukacija i jačanje opšte i profesonalne svijesti zdravstvenih radnika o nasilju nad starim osobama2000Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Djeca su bitna5900Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RUKA POMOĆI ZA SVE (HELPING HAND FOR ALL)22002-5609/05Veseli atelje2500Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Govorimo o rodnoj ravnopravnosti i nenasilju6500Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLABORATORIJA ZA MATEMATIKU I RAČUNARSTVO02-880/00Hoću da znam matematiku4900Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA ULCINJ02-1695/01Nenasilje naš izbor2500Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOALA PRODUKCIJA05-006/09-2229/2Tata ja sam gej4000Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja6300Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTVRĐAVA - NIKŠIĆ02-2119/04Vi ste naša briga3200Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFERIJALNI SAVEZ CRNE GORE (FSCG)02-2029/00Hosteling u Crnoj Gori2050Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCIVITAS MONTENEGRO CENTAR (CMC)02-2939/01Obrazovanje za razvoj tolerantne ličnosti2500Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ VOZAČA CRNE GORE02-781/2000Prvi saobraćajni čas4100Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Istraživačka stanica Lovćen - V zimska škola nauke5900Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Edukacija roditelja i servisi fizioterapije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju1500Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Omladinski dijalog klub VII generacija škole demokratije i ljudskih prava3000Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA (G.R.U.S.)02-496/04Pozitivna reakcija sredine

2100Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA BORBU PROTIV GOJAZNOSTI CRNE GORE (CEPROG)05-006/09-7704/2Točak zdravlja2800Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA ZA PODRŠKU I POMOĆ DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA - SUNČEV ZRAK02-6764/00Slike za dječiju nadu2200Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA (CZIP)36562Škola za ekovodiče1565Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOLKLORNA GRUPA - CRNA GORA02-1180Škola narodne pjesme i igre2100Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (FORUM MNE)02-3459/07Aktivni mladi za aktivne zajednice6100Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOMLADINSKI TRANZITNI CENTAR05-006/11-635/1Zdrav život od malih nogu3620Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKI PROSPERITET02-686/01Zdravi stilovi života naše djece1800Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE NOVINARA CETINJE05-006/10-20923/1Suzbijanje narkomanije3440Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA02-5481/01Cigaretu ugasite - život produžite - zdravlje sačuvajte4000Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLJEVALJSKI ŽENSKI PROSTOR02-5074/01Savjetovalište za mlade i mlade u problemu2975Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1Zavisnost od kockanja i mladi4200Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOCKA JE BAČENA05-006/09-5803/2Redukcija posljedica bolesti zavisnosti jačanjem roditeljske kompetencije3020Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMUŠKO ZDRAVLJE - (MANS HEALTH)05-006/10-982/2Uticaj psihoaktivnih supstanci na erektivnu disfunkciju muškaraca3200Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO OBRAZOVNO UDRUŽENJE (COU)02-5251/99Izaberi delfin, izaberi put3120Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Prevencija alkoholizma kod štićenika Centra za djecu i mlade Ljubović2770Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORENZIČAR05-006/08-11725Infra crvena spektroskopija u forenzici - sa kvantitativno kvalitativnim dokazima kokaina, heroina, morfina, THC-a1675Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTARA - BIJELO POLJE05-006/12-21054/1Zdrav stil - moj stil života3950Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENI PROTIV DROGE02-625/05Prevencijom protiv pušenja i narkotika3040Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENE ZA BOLJE SJUTRA02-6479/00Sačuvajmo život5335Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR SJEVER - MOJKOVAC05-006/11-7779/2Bez droge, nikotina i alkohola u slobodnom vremenu2980Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRAVI PUT05-UPIU-006/14-2597Ni kap alkohola u saobraćaju2145Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE - MONTENEGRIN UNIVERSAL THEATRE02-7068/05Dokumentarno - igrano - edukativni film "Kocka (ni)je bačena" (radni naslov)7100Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSKENER02-2737/02Prevencija upotrebe/zloupotrebe i zavisnosti srednjoškolaca Crne Gore od psihoaktivnih supstanci2250Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Preventivno djelovanje u borbi protiv bolesti zavisnosti "poroci bez kojih možemo"3750Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCIVILNA INICIJATIVA BERANE (CIB)02-3864/05Sunce neka nas grije,voda lice nek umije,cvijet nek zamiriše,volim život najviše - ne droga3040Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOJ GRAD05-006/07-10205Sigurnim korakom u budućnost2340Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE02-3483/04Prevencija maloljetničke delikvencije kod RAE djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama4000Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPREVENTIVNO - EDUKATIVNI CENTAR05-006/10-20259/1Crnogorski portal zdravlja - Netordinacija.me-II faza2.200,00
Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Baci kocku uhvati loptu1770Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Nijesmo slijepi za bolest zavisnosti2500Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sportom protiv droge3540Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Mladi protiv alkoholizma2350Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuALFA SPORT05-006/10-17599/1Sportom protiv droge5500Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Uzročno posljedične veze između bolesti zavisnosti i trafikinga4600Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Kampanja "Zaštitimo mlade od upotrebe droge"6985Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Prevencija bolesti zavisnosti srednjoškolske populacije2990Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPSTANAK PLJEVLJA02-2976/02Lučonoše zdravog života2880Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINFO KULTURA05-006/10-3462/2Informatikom protiv narkomanije7080Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNOST DJECE, MLADIH I ŽENA - RENESANSA02-1579/03Podrška mladima u prevenciji narkomanije2800Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Korak naprijed10775Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Asistencija u tretmanu osobama u problemima sa kockanjem12374Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Pružanje besplatne pravne pomoći licima korisnicima droga11650Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Centar za pomoć zavisnicima od droga14050Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2012Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCAZAS (CAZAS)02-3467/99Program osnaživanja porodica za mlade od 10-14 godina17650Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
2009Fond za manjineUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Baština17000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1Dani bošnjačke kulture3450Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO Centar za bošnjačke studije 02-1061/06 Uspostavljanje i izrada baze podataka o Bošnj. u dijaspori5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PLAV02-3753/01Edukacija Bošnjakinja u sprečavanju nasilja 2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineEXIT B05-006/08-8369Bosanski ili Bošnjački jezik3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO FENOMENI02-2271/05Kulturna istorija Bošnjaka/Muslimana na sjeveru1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Staro Rožaje1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineEXIT B05-006/08-8369Integracija Bošnjaka2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineFERIJALNI SAVEZ CRNE GORE (FSCG)02-2029/00Multikulturna baština Crne Gore3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - RAMADAN ŠARKIĆ (KUD RAMADAN ŠARKIĆ)02-2472/00Nabavka narodnih nošnji11000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineVJEŠTINE - SKILLS05-006/13-8654/2Različitosti – naša vrijednost1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineKULTURNO NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DOBROTVORNO UDRUŽENJE - INTERNACIONALNI NAUČNI CENTAR TUZI, PODGORICA (ILC)02-246/07Spoznajte pravi put4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Formiranje biblioteke HKZ »Dux Croatorum«
Tivat
9000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Tragom Hrvata Boke i događaja -radio emisija9000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA HERCEG STJEPAN KOSAČA02-6190/05Simpozijum:Značaj H.S.Kosače za razvoj Herceg Novog10000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineBOKELJSKA MORNARICA 809 PODRUŽNICA HERCEG NOVI05-006/12-14056/1Opremanje Odreda Bokeljske mornarice Herceg Novi2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO Hrvatsko kulturno-prosvjetno Društvo «Ljudevit Gaj« 02-1733/06 Monografija: Hrvatska kulturna društva u Boki tijekom 18.,19. I prve polovine 20.stoljeća4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineIVAN MAŽURANIĆ02-6142/06Ivan Meštvović i Mauzolej na Lovćenu 3330Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO Hrvatsko kulturno-prosvjetno Društvo «Ljudevit Gaj« 02-1733/06 Fešta Rogača2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineGLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO TIVAT05-006/08-14124Objavljivanje i prezentacija dvije jubilarne monografije GPD Tivat2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Međunarodni znanstveni skup: Život i djelo barskog nadbiskupa msgr.Šimuna Milinović-a1800Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineTEUTA01-UPI-006/16-2629/2Četiri godiš doba
Rijeka Cijevna
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO «Shtoj» 02-1240/06 Kompletiranje sa bregasorskom nac. nošnjom1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineKARNEVALI KORET05-006/13-5833/2Karnevali 2010
Kult. manifestaci. u Malesiji
3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineART DULCINIUM02-2503/02Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineUDRUŽENJE ORA02-2389/05Osvježimo prošlost2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO KOHA05-006/13-29410/1Obnova dotrajale garderobe1750Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNOVI HORIZONT02-3140/99Evropske integracije na maternjem jeziku1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineNVO Kulturno dobrotvorno udruženje Perparimi 02-5982/02 Dar islamskoj omladini2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineUDRUŽENJE - ČOVJEK - RROM02-491/02Crna Gora je moj dom i moj zavičaj5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Promocija Kurana na romskom jeziku6470Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineSRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO SVETOSAVNIK05-006/12-17957/1Njegovanje amaterskog horskog pjevanja-očuvanje kulturnog identiteta u okviru repertoara4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Unapređivanje ljudskih prava27900Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2009Fond za manjineUDRUŽENJE BORACA RATOVA OD 1990. GODINE CRNE GORE (UBR-90 CG)02-4928 /99Doprinos očuvanju nac. Identiteta srpskog naroda kroz istinu o ratovima 1991-199912000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07 Tivat „Fešta Rogača“1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07I radio Tivat „Radio emisija o Hrvatima Boke
i događajima“
11000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07I NVO“HKPD Ljudevit Gaj“-Tivat „Mate Brničević“,pobuna
,zatvor, streljanje,pok. u
Škaljarima.pren.posm.ostat.u
Krila Jesenice(1924),uz
autent.fotografije
1300Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKUD IBRIK02-6534/05„Nabavka nošnji za javne
nastupe Kud“Ibrik“
3600Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineGLAS TRADICIJE, DIJALOGA, TOLERANCIJE02-3058/04„Bogatstvo naših
razlika“(zapisi,report. i objav.u
časop.Mozaik)
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO “Artmedia“ Rožaje 05-006/08-1601 „Lavirint od trave“snimanje filma2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO «Shtoj» 02-1240/06 „Nabavka nacionalne albanske
nošnje za muškarce „
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO "Plima – Ekologija i Multukultura" Ulcinj 02-1928/00 Edi Shukriu- Eminentne
Albanke
(prev.i objav.knjige)
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ADRIATIC ZVIJEZDA (ADRIATIC STAR) BIJELO POLJE02-2160/03„Kulturna riznica
Muslimana/Bošnjaka B.Polje“
1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA - KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - VRELO IBRA ROŽAJE (KUD VRELO IBRA ROŽAJE)05-006/0914550/2„Bošnjačke igre i pjesme iz
Rožaja i okoline“
3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO KOHA05-006/13-29410/1„Afirmacija mladih za očuvanje
zvuka albanskih narodnih
instrumenata“
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNEVLADINO UDRUŽENJE - IKRE - ROŽAJE (NVO IKRE ROŽAJE)02-3662/02„Očuvanje etnografskog blaga i
starih zanata u Rožajama“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO MONA BIJELO POLJE (MONA BIJELO POLJE)05-006/09-6187/2„Tradicionalna kuhinja
bjelopoljskog kraja“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99„BAŠTINA“10000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA MALESIA02-3736/99Časopis „Malesia „ na
albanskom jeziku
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineFA MONTE FOLK02-5828/05„Kupovina narodne nošnje i
scenografije za muzičko
scenski prikaz muslimanske
svadbe Podgorice“
3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO Asocijacija Ulcinj 02-1197/06 „Karta Ulcinja sa kulturno
istorijskim monumentima“ „
1400Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1„Rječnik bošnjačke kulture“2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1„Dani bošnjačke kulture
2011.god.“
3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01„Srpska televizija“167200Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01„Srpske novine-štampani
mediji“
72600Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Srpski „Kul“radio60900Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKARNEVALI KORET05-006/13-5833/2„Karnevali-Koret 2011.god.2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO Kulturno dobrotvorno udruženje Perparimi 02-5982/02 „Pohađanje vaninstitucionalnog
obrazovanja na maternjem
jeziku“
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DOBROTVORNO UDRUŽENJE - INTERNACIONALNI NAUČNI CENTAR TUZI, PODGORICA (ILC)02-246/07„Spoznajte pravi put-dar
albanskoj bošnjačkoj i
muslimanskoj omladini“
3500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO STARA VAROŠ (KUD STARA VAROŠ)02-3333/03„Ne prepustiti zaboravukupovina
20 kompleta dječjih
muslimanskih/bošnjačkih nošnji
iz Podgorice“
1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineDEDE GJON LULI05-UPI-006/14-179/2„Mi ne možemo učiniti velike
stvari još,ali male stvari činimo
s velikom ljubavlju“
1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineEXIT B05-006/08-8369„Bošnjaci i bosanski jezik na
popisu stanovništva“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjinePODSTICAJ - BAR / GAJRET - BAR05-006/09-11572/2„Instrumentalna interpretacija
sevdalinke sa motivima i
stilskim crtama modernog
harmonsko muzičkog jezika kod
Bošnjaka“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99Jubilarni 50-ti broj časopisa
„ALMANAH“ (priprema
štampanje i promocija)
6000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - RAMADAN ŠARKIĆ (KUD RAMADAN ŠARKIĆ)02-2472/00„Očuvanje kulturnog nasledja i
kulturnog diverziteta i njihovo
uključivanje u savremene
evropske kulturne tokove“
3500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineIVAN MAŽURANIĆ02-6142/06Izdavanje reprinta „Parčićev
glagoljski Misal“
9250Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ORA02-2389/05„Osvježimo prošlost 3“1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineUDRUŽENJE ORA02-2389/05„Drevni Šas spomenik kulture“1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02„Vidovdanski Sabor
Pravoslavnih crkvenih horova“
8170Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PLAV02-3753/01„Bošnjakinje u savremenom
svijetu“
1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO Za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka“Vakat“ Plav 02-273/04 „Spoj svih kultura u Opštini
Plav“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineFONDACIJA STUDENTI02-725/04„Mladi u fokusu stvaralaštva“1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineART DULCINIUM02-2503/02„Likovni simpozijum albanskih
umjetnika iz regiona“
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHORIZONTI - CENTAR ZA MEĐUKULTURNO RAZUMIJEVANJE (NVO HORIZONTI)05-006/07-12097„Doprinos visokih ličnosti
Osmanskog carstva za
nacionalo pitanje Albanaca“
1800Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHORIZONTI - CENTAR ZA MEĐUKULTURNO RAZUMIJEVANJE (NVO HORIZONTI)05-006/07-12097„Bošnjakinja na pragu svog
identiteta“
500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineHARMONIA02-6862/00„Dani albanske poezije u
Svaču-6 i 7 avgust 2011.god.“
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA HERCEG STJEPAN KOSAČA02-6190/05„Simpozijum Herceg Stjepan
Kosača i razvoj H.Novog
(učešće nacionalne zajednice
Hrvata, Srba, Bošnjaka
Muslimana)“
8600Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - LIRIA - MILJEŠ TUZI (KUD LIRA MILJEŠ)02-2293/02„Nabavke Albanske nacionalne
nošnje"
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO BESA (K.U.D. BESA)05-006/13-29411/1„Učešće na 45-tom
medjunarodnoj smotri folklora
od 20-24.07.2011 god.“ u
Zagrebu
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNEVLADINO UDRUŽENJE - DON ĐON BUZUKU - ULCINJ05-006/13-28735/1Formiranje folklorne grupe“
Buzuku“ i priprema koreografije
„Šestanska igra“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineKULTURNO ZAVIČAJNO UDRUŽENJE - NAPREDAK02-1160Tradicijska i suvremena kultura
i identite Hrvata u Boki
Kotorskoj
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineGLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO TIVAT05-006/08-14124III Medjunarodna studenstva
likovna kolonija „Hrid 2011“
4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNVO „J. J. Štrosmajer“ 02-3553/07 „Kulturno povjesna zbivanja i
spomenici Hrvata u Spiču“
1570Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineMEDIA PLAV6105-006/09-14689/2„Džamije u Plavu i Gusinju“2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineEGALITE02-6535/05„Prokletije gdje Crna Gora ljubi
nebo“
2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA VAKAT ROŽAJE (NVO VAKAT)05-006/07-8788„Pospešivanje odnosa CG sa
dijasporom“
2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineLIKOVNI KLUB KULA ROŽAJE02-253/03„Boje da nas spoje“500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineSTARI MOST02-2474/07„VI internacionalni likovni
susreti Stari Most“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2010Fond za manjineCENTAR ZA INTERETNIČKE ODNOSE I MANJINSKA PRAVA - PAX02-638/01„Značaj popisa stanovništva za
manjine“
1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07»Uređenje velike dvorane u Hrvatskom domu u Donjoj Lastvi«12178Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07»Hrvati u Crnoj Gori »2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKULTURNO NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DOBROTVORNO UDRUŽENJE - INTERNACIONALNI NAUČNI CENTAR TUZI, PODGORICA (ILC)02-246/07Spoznajte pravi put – dar Albanskoj, Bošnjaĉkoj i muslimanskoj omladini4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO RAZLIKA - DIFFERENTIA PODGORICA05-006/10-9151/1“Pohađanje vaninstitucionalnog obrazovanja na maternjem jeziku “2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineART DULCINIUM02-2503/02»Likovni Simpozijum Umjetnika iz Regiona«2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Proslava svjetskog Dana Roma 8. april7000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKUD LJEPOTA ROMA (NVU LJEPOTA ROMA)05-006/11-2465/1„Podrška folklorano-muzičko-pjevačkom klubu za održivo i kreativno očuvanje kulturne baštine romske nacionalne manjine u našoj zajednici“5500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineŽENSKA RAE MREŽA PRVA - WOMEN RAE NETWORK THE FIRST05-006/10-4991/1»Promocija romskog nacionalnog identiteta i ţenske romske tradicionalne nošnje u Crnoj Gori«4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineMATICA BOŠNJAKA CRNE GORE (MBCG)02-4551/99»Pravni status Bošnjaka u Crnoj Gori« 1878 – 20113000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO ROMSKI SAN - NGO ROMA DREAM05-006/11-8351/2» Romska Svadba«
Pozorišna predstava
5500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineDEMOKRATSKI ROMSKI CENTAR (DRC)102-5628 /00„Stari zanati kod Roma u Crnoj Gori“1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKARNEVALI KORET05-006/13-5833/2“Karnevali –Koret 2012”2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE - ČOVJEK - RROM02-491/02Ilmihal na romskom jeziku4500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio i TV emisija »Tragom Hrvata Boke i događaja«
Očuvanja i unapređenja kulturnog identiteta i baštine
17000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05»Polučasovni Dokumentarci o Romima«4500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01Časopis« Hrvatski glasnik «11000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01»Pomorstvo Boke Kotorske XIX ST.«3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01»Slikom kroz prošlost »5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE02-3374/01»Škola mandoline«5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjinePODSTICAJ - BAR / GAJRET - BAR05-006/09-11572/2»Vokalno –instrumentalna interpretacija sevdalinke sa stilskim crtama (atonalnosti,džeza) spajanje i oplemenjivanje modernim harmonsko- muzičkim jezikom kod BOŠNJAKA.«4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineSRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO SVETOSAVNIK05-006/12-17957/1„Njegovanje amaterskog horskog pjevanja , očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta u okviru repertoara“3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - RAMADAN ŠARKIĆ (KUD RAMADAN ŠARKIĆ)02-2472/00Unaprijedimo naše 65 godišnje kulturno – multietničko nasleđe5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineCENTAR ZA INTERETNIČKE ODNOSE I MANJINSKA PRAVA - PAX02-638/01»Albanci u CG- Identitetski izazovi«1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA MALESIA02-3736/99Časopis «MALESIA«-na albanskom jeziku1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKOALICIJA NVO ROMSKI FORUM ZA INTEGRACIJE - COALICION OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ROMANI FORUM FOR INTEGRACION05-006/11-9155/2» Romski Bal »2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineGALERIJA ETNOGRAFSKI MUZEJ MALESIJE - MUZEU ETNOGRAFIK I MALESISE05-006/13-47309/1»Proslava 10 godina , Galerija –etnografski muzej Malesije«1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO «Shtoj» 02-1240/06 “Prijateljice tradicije “1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUMJETNIČKI CENTAR ULCINJ - VRATA PLESA (PORTA DI DANZA)05-006/13-48011/1»Nabavka albanske –ulcinjske nacionalne nošnje »2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA JUTRO CRO05-006/11-9813/2Božićni koncert - obnavljanje tradicije8100Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE05-006/13-4596/1»Očuvanje tradicionalnih zanata-narodne nošnje i običaja Muslimanskog naroda na području Bihora-Petnjice«8500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO KOHA05-006/13-29410/1“Afirmacija mladih za očuvanje zvuka albanskih narodnih instrumenata “3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1»Dani Bošnjačke kulture 2012«8000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineEthno –harmonia –Podgorica 05-006/09-5125/1 Monografija ''Muzički instrumenti i folklor Albanaca u Crnoj Gori''1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO Mens Sana 02-3129/99 »Afirmacija i promocija osobenosti i kontinuiteta aspekata identiteta Muslimanskog naroda u Crnoj Gori«5800Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01„Srpski radio Kul“40500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01„Srpska televizija “126500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01„Srpske novine “47200Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE UMJETNIKA I INTELEKTUALACA - ART KLUB02-168/2000“Calimera 2012, art festival”3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNVO „Građanski krug Muslimana Crne Gore“ 05-006/11-621/1 »Kultura i prava manjinskih naroda u Crnoj Gori , s posebnim osvrtom na nacionalnu grupu Muslimana u C.G«5500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE ALMANAH ZA OČUVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE MUSLIMANA - BOŠNJAKA CRNE GORE (ALMANAH)02-4674/99»B A Š T I N A«13000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineHARMONIA02-6862/00“Dani albanske poezije Šas 2012.””1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO BIHOR02-2627/04»Nabavka bošnjačke narodne nošnje »4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineFondacija za stipendiranje Roma 02-390/05 »Ljudska prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori«2400Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineSEHARA05-006/11-9601/2ALATURKO-element kulturnog identiteta Bosnjaka Plava i Gusinja4500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineAMANET TRADICIJE05-006/10-20905/1»Rukotvorine Roţaja «1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineNEVLADINA ORGANIZACIJA - KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - VRELO IBRA ROŽAJE (KUD VRELO IBRA ROŽAJE)05-006/0914550/2»Muzičko folklorno blago Bošnjaka gradskog življa
izrada narodnih nošnji«
5000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE UMJETNIKA I INTELEKTUALACA - ART KLUB02-168/2000“Udžbenici za našu djecu 1”4000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Restauracija ikonostasa crkve “Rođenje presvete bogorodice “2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02„ Zemlja nedođija“pozorišna predstava2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineSRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO - PROSVJETA - HERCEG NOVI02-4498/02Štampanje zbornika radova sa naučnog skupa »Njegoš Andrić«.1200Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Časopis za kulturu , književnost i društvene teme ''AVLIJA'' – izdavanje dvobroja3500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06Fotomonografija ''Staro Rožaje i stari Rožajci '' – II dio1500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUDRUŽENJE ORA02-2389/05»Drevni Šas, spomenik culture”2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineEpitaf - Rožaje 05-006/10-19492/1 »Trgovište u svom zaboravu«2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineUdruženje bivših zatvorenika i politički prognanih Albanaca u C.G 05-006/08-11682 Monografija albanskih bivših političkih zatvorenika i progonjenih u Crnoj Gori1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineEXIT B05-006/08-8369Vjersko buđenje Bošnjaka3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2011Fond za manjineEXIT B05-006/08-8369Bošnjaci na putu unapređenja-izazovi i mogućnosti"3500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaSVJETLOST05-006/11-525/2»Tragom naših predaka«6000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07Radio i TV emisija »Tragom Hrvata Boke i događaja«10000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07„Hrvati u Donjoj Lastvi druga polovina XIX i XX stoljeća“3700Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaHRVATSKA KROVNA ZAJEDNICA - DUX CROATORUM02-1416/07„ Fešta Rogača „3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaROMSKI KULTURNI CENTAR PODGORICA05-006/11-19646/1» Romska Biblioteka«7000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaBOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR - BOSNIAN CULTURAL CENTRE (BKC)05-006/09-1898/1"Sa sofre bošnjačke kulture"6590Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaEpitaf - Rožaje 05-006/10-19492/1 Trgovište u svom zaboravu1000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaONA02-6532/05Susret folklornih ansambala i amatera pjevača4500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Štampanje srpskih novina20000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program Srpske TV35000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Informativni program Srpskog KUL radija15000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaDRUŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST I TOLERANCIJU - AI02-1452/01Serijali srpske televizije40000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA JUTRO CRO05-006/11-9813/2Večeri neprolaznih melodija8000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaKOALICIJA NVO ROMSKI FORUM ZA INTEGRACIJE - COALICION OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ROMANI FORUM FOR INTEGRACION05-006/11-9155/2Romski Bal2000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaUDRUŽENJE - ČOVJEK - RROM02-491/02Istraživanje - čuvanje od zaborava3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKO VRIJEME02-2461/05Romski jezik2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaNVO ALBANSKO POZORIŠTE05-006/12-3477/1“ Halit Gashi”3500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaEXIT B05-006/08-8369Islam je putokaz Bošnjačkog naroda2500Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaSrpsko pevačko društvo Bratstvo1889 05-006/08-14119 Formiranje mješovitog hora SPD „Bratstvo1750Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
2012Fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih pravaNVO SRPSKI KULTURNI CENTAR PATRIJARH VARNAVA05-006/10-1537/3Crkve i manastiri Pljevaljskog kraja3000Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA CRNE GORE (POSLOVNA ŽENA)05-006/13-2714/1Zajedno jači - Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER32365.3401.11.2017. - 31.01.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (CEZAP)02-3274/99„Zaštita potrošača lica sa invaliditetom“6782.501.05.2018. - 30.04.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveEKOLOŠKI CENTAR - DELFIN (EKO-CENTAR DELFIN)02-6765/00„IRENE – Međunarodna regionalna mreža obnovljive energije-energenske efikasnosti“1374001.07.2017. - 31.12.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveAGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU02-3425/01„Balkan Regional Platform for Youth Participation and dialogue“6544.1801.01.2018.-31.12.2018.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveAGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU02-3425/01„Regional Youth Compact for Europe“3596.2520.04.2018.-20.04.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveAGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU02-3425/01„Safeguarding Enhancing and Promoting the Nature and Cultural Heritage of Coastal Communities by Boosting the Eco-Museum Model Aiming at Smart and Sustainable TOURism management (CoCoTour)“8098.7703.04.2018.-03.04.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02„Smjestimo korupciju u muzej“32587.1415.09.2017.-14.03.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01„Better Working Through Networking (Umrežavanjem do boljeg rada)“13146.7315.01.2018. -15.07.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCRNOGORSKA PANEVROPSKA UNIJA - UNIO PANEUROPAEA MUNTIS NIGRI01-UPI-006/16-2910/2„UN Agenda 2030 – EU Agenda 2025: Through Integration towards Sustainability in Montenegro (TISIM projekat)10067.501.09.2018. - 31.08.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveNVO RODITELJI - NGO PARENTS05-006/11-13958/1„Coalition against Peer Violence“13296.801.03.2018.-29.02.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063„Money watch - civilno društvo, čuvar budžeta“24916.9701.10.2017.-30.09.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveFORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (FORUM MNE)02-3459/07"Zajednice na prvom mjestu-Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma -od prevencije do reintergracije",53379.97
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000„ARYSE (At-Risk Youth Empowerment)“ – „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“32040.6801.01.2016.-30.09.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063"Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT)"1807.501.01.2018.-31.12.2018.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveINSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE02-6467/00"Mediji za građane, građani za medije, Jačanje kapaciteta NVO za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu’'1672801.02.2018.-31.01.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveINSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE02-6467/00"RESPECT - Advancing Respect for Ethical Standards by Media and Respect for Ethical Media by Citizens"918401.02.2018.-30.04.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveZELENI DOM - GREEN HOME02-1747 /00"Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO-SEED)"12542.0315.02.2016.-14.02.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveZELENI DOM - GREEN HOME02-1747 /00"ENV.NET - Uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu"8194.531.12.2017.- 30.12.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveZELENI DOM - GREEN HOME02-1747 /00"Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori"19916.6801.03.2018. - 31.08.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO CRNE GORE (CINCG)05-UPI-006/14-77/2"Media Investigations: Stop 2 READ (Regional Environmental Act of Devastation)"1003001.03.2018.-30.04.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02"Osobe sa invaliditetom- lideri u pčelarstvu"17052.8521.04.2018.-20.10.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06"Disasters do not know borders"44048.6417.04.2018.-16.04.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06"GEAR - Green Economy for Advanced Region"33198.501.03.2018.-28.02.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"The time is now: Consolidating Regional Efforts for Advancing LGBT Rights and Equality in the Western Balkans and Turkey"154901.01.2018.-31.12.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000„Coalition against Peer Violence at Montenegrin Schools!“10858.5701.03.2018.-29.02.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveMREŽA ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/12-12909/1"ALTER- Active Local Territories for Economic Development of Rural Areas"1100018.12.2015.-17.04.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveMREŽA ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/12-12909/1"Nage- Networking and Advocacy for Green Economy"975011.04.2018.-10.04.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA (CZIP)36562 ,,ECO And Outdoor Tourism Actions Of The Balkan Alps’’2260401.11.2018.-31.10.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99„Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori“54664.0601.07.2018.- 01.07.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99„Moja zajednica, snažna zajednica“24622.1115.09.2017.- 12.12.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveFOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO FAKT, PODGORICA - FOUND FOR ACTIVE CITIZENSHIP FAKT, PODGORICA (FOND FAKT,PODGORICA)05-006/0-07-14406De facto razvoj: „Podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“33660.3115.09.2017.-15.09.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveGORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA CRNE GORE (GSS CG)05-006/11-1684/1„Eco and Outdoor Tourism Actions Of the Balkan Alps“2335501.11.2018.-31.10.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveGORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA CRNE GORE (GSS CG)05-006/11-1684/1„Flood and Landslide Assistence and Training“15350.415.03.2018.-15.03.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA INTERNACIONALNU KULTURNU SARADNJU KRUG - CENTER FOR INTERNATIONAL CULTURAL COLLABORATION KRUG05-006/09-16077/2„Creative Climate Leadership“678001.06.2016.-31.03.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU (CDT)02-4698/00„Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti“10329.1410.05.2018.-09.05.2022.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00„SAGOV (South Adriatic Connectivity Governance)“1085001.04.2018.-31.03.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00„Neka slobodni izbori budu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori“300018.12.2017.-18.04.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveMONITORING GROUP ULCINJ - MOGUL02-5901/05"The Feminine Side of Quality"13128.4223.04.2018.-23.10.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000„IRIS uMREŽAavanje- Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“8763.319.12.2017.- 19.04.2021.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1„Improving the Lives of LGBT People in Montenegro: a Systemic and Integrated Approach“7780.8720.12.2017.- 19.12.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000„Improving the Lives of LGBT People in Montenegro: a Systemic and Integrated Approach“11026.8220.12.2017.- 19.12.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99„Naming and Shaming Sexual Violence Against Women and Children in Montenegro“7489.201.05.2018.-01.05.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveREGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA BJELASICU, KOMOVE I PROKLETIJE (RRA) - REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOR BJELASICA, KOMOVI AND PROKLETIJE (RDA) ((RRA))05-006/09-12349/2„Preserving Cultural Landscape of Albania and Montenegro“15333.2106.04.2018.-06.04.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveREGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA BJELASICU, KOMOVE I PROKLETIJE (RRA) - REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOR BJELASICA, KOMOVI AND PROKLETIJE (RDA) ((RRA))05-006/09-12349/2„Enhancing Montenegrin & Serbian Entrepreunership and Tourism“450001.09.2017.-31.08.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveREGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA BJELASICU, KOMOVE I PROKLETIJE (RRA) - REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOR BJELASICA, KOMOVI AND PROKLETIJE (RDA) ((RRA))05-006/09-12349/2„Local Cuisine as Tourism Offer of Cross Border Region“35400.7706.04.2018.-06.04.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upravePARKOVI DINARIDA - MREŽA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA DINARIDA05-UPI-006/15-467„Strategija održivog turizma u cilju očuvanja i valorizacije prirodnog nasleđa Mediteranske obale i mora“2244001.02.2018.-31.01.2022.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000„Promoting Active Labour Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion,with Particular Focus on Urban Youth“7951.8101.07.2017.-30.06.2019.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000„Strenghthening Access to Rights for Citizens Affected by the Contoversial Housing Policy and Social Insensitive Privatisation“13101.0815.01.2018.-15.01.2020.
08.11.2018.Ministarstvo javne upraveASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000„Regional CSO Platform Advocating Social Innovation under Employment Policies that Guarantees Security for Youth at Risks“19719.2801.01.2018.-31.12.2018.
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU (CDT)02-4698/00"Otvoreno pravosuđe" , u partnerstvu sa NVO Udruženje sudija Crne Gore15942Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Podrška unaprjeđenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa"15296Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01"Korak bliže pravdi osoba sa invaliditetom", u partnerstvu sa NVO Udruženje za podršku osoba sa invaliditetom, Bijelo Polje15710Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE DRŽAVNIH TUŽILACA CRNE GORE (UDTCG)02- 4527/02"Etički reflektori tužilaštva u nezavisnoj zoni pravde"14496Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Otvrena pravda!"15808Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000"Siromaštvo ne smije biti prepreka pristupu pravdi"15976Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde NVO RODITELJI05-006/11-13958/1"Zaštita djece kroz mirno rješavanje brakorazvodnih sporova11543Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde GRAĐANSKA ALIJANSA05-006/11-16479/1"Do bolje primjene besplatne pravne pomoći"15944Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE MEDIJATORA CRNE GORE01-006/17-UPI-161/2"Informisanje opšte i stručne javnosti u Crnoj Gori o alternativnim načinima rješavanja sporova"15649Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR CRNE GORE02-6028/06"Jačanje sistema besplatne pravne poomoći u Opštini Bijelo Polje"10488Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE RODITELJA I DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA05-006/07-10740"Uz bolje poznavanje pravne regulative do većeg stepena ostvarenja prava lica sa invaliditetom i njihovih porodica"13970Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde LGBT FORUM PROGRES05-006/11-513/1"Promocija besplatne pravne pomoći LGBTIQ osobama"11412Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde SAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00"Pravna podrška kroz savjetovalište za OSI"9663Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde EVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00"Da pravedno riješimo"15800Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde NEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR KREATIVNIH VJEŠTINA (CKV)05-006/10-8032/1"Jačanje povjerenja u pravosuđe" , u partnerstvu sa NVO Šansa14360Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00"Pristup pravdi jednak za sve"11303Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ (UMH NK)02-5168/06"Besplatna pravna pomoć za osobe sa invaliditetom", u partnerstvu sa NVO Ekvivalent10346Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/10-18975/1"Pravni savjetobus za crnogorska sela", u partnerstvu sa NVO Identitet12120Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde IDENTITET05-006/09-1096/1"Jednaki u pravdi", u partnerstvu sa NVO Udruženje sportskih novinara Crne Gore13600Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde BONUM02-269/01"Afirmacija Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i Zakona o posredovanju u opštinama sjeverne Crne Gore", u partnerstvu sa NVO Tolerancija10574Vladavina prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori"15467.05Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde JUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena na izdržavanju kazne zatvora u cilju poboljšanja reintegracije u društvo"15649Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Alternativna sankcija — od kazne do reintegracije!"16162.2Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UMJETNOST ŽIVLJENJA CRNE GORE - THE ART OF LIVING MONTENEGRO05-006/09-10437/2"Unutrašnja rehabilitacija: transformisanje stavova i ponašanja počinilaca, osnaživanje i podrška zatvorskog osoblja, i održavanje društva sigurnim i informisanim”13906.38Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde GRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1„Doprinos implementaciji Strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021 kroz jačaje primjene alternativnih sankcija i resocijalizacije zatvorenika“15867Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde IDENTITET05-006/09-1096/1"LIČNA KARTA DOSTOJANSTVA"14924Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06"Resocijalizacija zavisnika počinioca krivičnih djela - Pravi put"10675.8Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
30.5.2018.Ministarstvo pravde UDRUŽENJE STARIH ZANATA I VJEŠTINA I NJEGOVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE - NIT -05-006/12-3978/2"Kreativne radionice "NIT""10710Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
18.05.2018.Ministarstvo odbraneFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Naučno obrazovanje mladih za Vojsku Crne Gore XI vijeka"2800Odbrana
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA I DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA05-006/07-10740"Saradnjom do poboljšanja vaspitno-obrazovnih mogućnosti djece"12000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteSJEVERNA ZEMLJA - NORTH LAND05-006/10-2552/2"Robotika - pogled u budućnost"9000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01"Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama10970Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteASOCIJACIJA SPELEOLOŠKIH DRUŠTAVA CRNE GORE (ASDCG)02-2497/06"Speleologijom u prirodi"9125Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Podstaknimo medijsko obrazovanje u školama"12454Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO ALFA CENTAR02-4881/06"Povećanje zastupljenosti teme bezbjednosti saobraćaja u nastavnom planu i programu osnovnih škola Siguran korak"7000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO RAZVOJNI CENTAR05-006/09-4878/2"Aktivni roditelji"6838Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO RODITELJI - NGO PARENTS05-006/11-13958/1"Razvojno edukativna učionica"8000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE OBOLJELE OD DJEČIJEG KANCERA - FENIX CRNA GORA (FENIX CRNA GORA)05-006/13-4696/1"Škole po mjeri svakog djeteta"12225Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNOVI HORIZONT02-3140/99"Djeca Ulcinja - promoteri tolerancije različitosti" 7000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNEURO LINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE - POVEZIVANJE (NLP NETWORK)01-UPI-006/16-982/3"Motivacija, komunikacija, podrška"13420Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteEKVIVALENT01-UPI-006/16-3417/2"Mi smo budućnost Crne Gore"8830Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Putujuća fabrika filma UBRZAJ"12430Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
26.04.2018.Ministarstvo prosvjeteIDENTITET05-006/09-1096/1"ANTISTRES UČIONICA - zdravi stilovi života djece"10000Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02"Primjena asistivne tehnologije u školama"12424.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01"Unaprjeđenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja"11263.61Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01"Jednako obrazovanje za sve - Tiče nas se!"11997.904Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ02-430/03"Radna škola po želji i mjeri - pilot projekat"9865.6Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360"Zajedničkim naporima za obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama"5632Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA , DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA CRNE GORE - RASTIMO ZAJEDNO05-006/13-4080/1"Rana prevencija kod djece sa smetnjama u razvoju ranog i predškolskog uzrasta" 11076Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNOVA NADA05-006/07-11990"Nastavimo timskim radom za srećnije djetinjstvo"10479.2Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteAGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU02-3425/01"Škola bez barijera"11736Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNACIONALNA ASOCIJACIJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU CRNE GORE NARDOS05-006/10-10549/1"Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama"10924Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje (podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju)
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01"Razvoj preduzetničkih vještina kao preduslov za razvoj biznis ideja"9516Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteCRNOGORSKA ASOCIJACIJA ZA NOVE TEHNOLOGIJE - MANT (NVO - MANT PODGORICA)05-006/12-1174/2"Karavan tehnološkog preduzetništva"12147.5Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045"Učenje za razvoj socijalnog preduzetništva"11848.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO APUS01-006/17-UPI-439/4"Škola novinarstva" 9764.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00"Cjeloživotno učenje - za mene, za tebe, za sve"12256.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01"Prevencija socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom"12194.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000"Karijerno vođenje i savjetovanje za mlade i nezaposlene"8568.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2"Posao po mojoj mjeri"11592.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
27.04.2018.Ministarstvo prosvjeteCENTAR ZA RAZVOJ PREDUZETNIČKOG DRUŠTVA05-UPI-006/14-1833/2"ProWE (Promote Women Enterpreneurs)"12112.3Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
30.04.2018.Ministarstvo kultureNOVA - CENTAR ZA FEMINISTIČKU KULTURU05-006/07-10439"Žene-žudnje-prelasci, putujući muzej žena", u partnerstvu sa NVO, u partnerstvu sa NVO ART 365 - 05-UPI-006/14-1331 13971Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureALTERNATIVNA TEATARSKA AKTIVNA KOMPANIJA - ALTERNATIVE THEATRE ACTIVE COMPANY (ATAK)05-006/11-17605/1"Razvoj publike i podsticanje pozorišne produkcije u centrima za kulturu na sjeveru Crne Gore", u partnerstvu sa NVO Grupa za istraživanje i razvoj kulturne politike - REGISTROVANI 09.05.2018.16000Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1"Doprinos razvijanju kvir umjetničke scene u Crnoj Gori", u partnerstvu sa NVO Asocijacija Spektra8275.29Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1"Homerova kulturna scena"16000Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureEDUKATIVNI CENTAR BAR - EDUCATIONAL CENTER BAR (ECB)05-006/09-1666/2"Unaprjeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primjenjene umjetnosti i starih zanata", u partnerstvu sa NVO Biznis centar, Bar15642.8Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureBOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA (BDK AVLIJA)02-5028/06"Časopis za kulturu, književnost i društvene teme Avlija - 19. i 20. broj"5872Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureDRUŠTVO ZA KULTURNI RAZVOJ - BAUO (BAUO)01-UPI-006/16-4175/2"Nematerijalna kulturna baština Paštrovića (muzička i plesna tradicija): digitalizacija, prezentacija, valorizacija, održivost"15615.6Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureSPIRIT ART MONTENEGRO02-5221/02"Kreativna industrija i preduzetništvo"7480Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureAVVANTURA MONTENEGRO - MEDITERANSKI CENTAR ZA KULTURU ,KREATIVNOST I AUDIOVIZELNU DJELATNOST05-UPI-006/14-2145/2"Young audience award day Podgorica", u partnerstvu sa NVO Podgorica film festival - BR RJEŠENJA!!! - REGISTROVANI 21.12.2017.3880Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureZINAK05-UPI-006/15-320"Umjetnički kružok za samohrane roditelje i žrtve porodičnog nasilja", u partnerstvu sa NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore - 05-006/10-18975/16240Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureGRAĐANSKA INICIJATIVA MLADIH05-006/10-2593/2"Kultura nas spaja"5110Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureEXPEDITIO02-5379/00"Putevima baštine - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore"15936Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureCRNOGORSKO DRUŠTVO NEZAVISNIH KNJIŽEVNIKA (CDNK)02-5245/99"Savremena crnogorska književnost 2018-2019"16000Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureOTVORENI KULTURNI FORUM05-006/13-1360/1"Emisija KAP - kultura, analiza, polemika IV"11299.6Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureDA ZAŽIVI SELO05-006/08-14867"Organizovanje VII multimedijalnog festivala za mlade na nacionalnom nivou", u partnerstvu sa NVO Informativni centar Pljevlja - 05-006/12-10390/27755Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureART 36505-UPI-006/14-1331"Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor", u partnerstvu sa Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - 02-5048/017857.19Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj 2018"11824Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureMEĐUNARODNI CRNA GORA KULTURNI CENTAR NIKŠIĆ - INTERNACIONAL MONTENEGRO CULTURAL CENTER NIKŠIĆ05-006/12-11441/1"Muzičko scenska predstava za djecu Plavi zec ", u partnerstvu sa NVO Medija tim Nikšić - 02-6415/025600Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureNIKŠIĆKI POTOMCI BRATSTVA ČVOROVIĆA - ZAGRAD NIKŠIĆ05-UPI-006/13-3196/1"Zaštita kulturne baštine i kulturnog nasleđa plemena Nikšića, lokaliteta Zagrad"6856Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureHARMONIKA MONTENEGRINA - ACCORDING MONTENEGRO05-006/09-10376/2"9. međunarodni muzički festival klasične harmonike Harmonika fest "16000Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750"Izložba skulptura kao načina i modela komunikacije i ekspresije građana sa oštećenjem vida u opštini Berane"3140Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureBOKELJSKA MORNARICA 809 KOTOR - PODRUŽNICA KOTOR05-006/13-6692/1"Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima - zbornik dokumenata od nasjtarije sačuvanih do danas"11800Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureIDENTITET05-006/09-1096/1"Umjetnost bez granica - Montenegrin biggest talent"7680Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00"Muzikom ka inkluziji"12647.76Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureUDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE (ULUCG)02-693""74. Tradicionalna izložba udruženja likovnih umjetnika Crne Gore" 11767.64Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureNVO SPES05-006/13-1524/1"Žartivizam - ženska akcija kroz umjetnost"10504Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureINFOMONT02-2951/04"Montenegrina - kulturna kapija Crne Gore"5144Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureOMLADINSKI KULTURNI CENTAR HERCEG NOVI05-006/13-28781/3"Platforma nezavisne kulturne scene - podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi"7430Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureUDRUŽENJE HUMANISTKINJA CRNE GORE CRNOGORKA (CRNOGORKA)05-UPI-006/14-3790/1"Istorijske tajne Skadarskog jezera I (Jedna gospa, dva viteza)"13900Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureFESTIVAL INTERNACIONALNOG ALTERNATIVNOG TEATRA (FIAT)05-006/12-3336/2"Monografija FIAT"9976Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureUMJETNIČKO MUZIČKO UDRUŽENJE - SCENA02-2889/02"Pospješivanje i promocija kulturno-umjetničkog stvaralaštva mladih Nikšića, Plužina, Šavnika i Žabljaka"9205Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureŽENSKA AKCIJA02-1286"Crno-bijeli ženski ram"9617.6Umjetnost/Kultura
30.04.2018.Ministarstvo kultureNVO SIMBOL - PODGORICA05-006/11-9163/2"Knjige za dječje kulturno dobro"7120Umjetnost/Kultura
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaSIGURAN PUT05-UPI-006/14-266"Pruži mi ruku da idemo dalje"3340Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaARLEKIN05-UPI-006/14-3677"Ne žuri, stoj. Čuvaj glavu druže moj"3360Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaDEMOKRATSKI PROGRES05-UPI-006/15--2767"Pazi preko ulice"4276.8Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00"OSI kao učesnik u saobraćaju"4040Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)B3526 02-5048/01"Ovo su i naša mjesta"4748.53Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaBONUM02-269/01"O bezbjednosti od škole do kuće i djeca tebaju da uče"4772.3Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
20.04.2018.Ministarstvo saobraćaja i pomorstvaNVO ALFA CENTAR02-4881/06"Pušti neka zvoni"5212.3Zaštita lica sa invaliditetom/bezbjednost u saobraćaju
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaDA ZAŽIVI SELO05-006/08-14867"Okusi prirodu"9510.6Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaMREŽA ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/12-12909/1"Peti novogodišnji sajam lokalnih proizvoda"8864.75Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaCENTAR ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE05-006/10-18975/1"Objavljivanje časopisa Agromontenegro"8864.75Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaMONTENEGRO BIZNIS ALIJANSA (MBA)02-858/02"Domaći proizvodi kao podsticaj razvoju turističke privrede na lokalnom nivou"8504Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaUDRUŽENJE VOĆARA ULOTINA ANDRIJEVICA05-006/13-18445/1"Marketing i prodaja domaćih proizvoda"5300Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaNEVLADINA ORGANIZACIJA - NATURA (NVO NATURA)02-3826/02"Darovi crnogorskih planina"5101Poljoprivreda i ruralni razvoj
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaNEVLADINA ORGANIZACIJA - NATURA (NVO NATURA)02-3826/02Nastavak izgradnje skloništa za napuštene kućne ljubimce u selu Plana kraj Kolašina14000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja NVO ŠAPICE BAR01-006/16-UPI-146/2Izgradnja i upravljanje skloništem za napuštene kućne ljubimce14000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaMREŽA 9 PLAV02-7394/05Sklonište za pse: Za Plav, Gusinje i Andrijevicu14000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaCENTAR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU PASA K-9 MONTENEGRO (CZOVDP-K9)05-006/12-16031/1Budimo prijatelji životinjama14000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaDRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA FENIKS - CETINJE05-006/13-736/1Tračak nade za cetinjske pse6000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaNIKŠIĆKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA05-UPI-005-2190/3Budimo odgovorni - saberimo (p)se6000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaDRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA - PODGORICA RUKA ŠAPI05-006/12-25887/1I ja se brojim6000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaCENTAR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU PASA K-9 MONTENEGRO (CZOVDP-K9)05-006/12-16031/1Možda nemam svoje ime ali imam svoj broj6000Zaštita dobrobiti životinja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaMASLINARSKO DRUŠTVO - BOKA - BOKA KOTORSKA02-4952/03Praćenje muve masline u cilju određivanja momenta njenog suzbijanja i sprječavanja gubitaka u proizvodnji maslina2000Zaštita zdravlja bilja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaNACIONALNO UDRUŽENJE VINOGRADARA I VINARA CRNE GORE - MONTENEGRO (NUVVCG-MNE)05-006/07-12150Praćenje vektora američkog cvrčka-cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima2000Zaštita zdravlja bilja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaUDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA ZETA I OSTALI05-UPI-006/13-4715/1Praćenje vektora američkog cvrčka-cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima2000Zaštita zdravlja bilja
05.05.2018.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvojaVINSKA AKADEMIJA CRNE GORE01-UPI-006/16-178/3Praćenje vektora američkog cvrčka-cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima2000Zaštita zdravlja bilja
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR KREATIVNIH VJEŠTINA (CKV)05-006/10-8032/1“Neka droga ne bude tvoj izbor”5615Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000“Prevencija zloupotrebe droge medju štićenicima JU Centra Ljubović”7928Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaĐAKOMO ADRITIC05-UPI-006/14-2858“Prevencija zloupotrebe droga u zajednici sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem”6036Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaEURO MOST05-006/09-15454/3“Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije”5142Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99 “Promocija i uspostavljanje naučno dokazanih programa prevencije zloupotrebe droga”6920.85Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaNVO MANIFEST BIJELO POLJE01-UPI-006/16-3295/2“Jačim snagama protiv zloupotrebe droga - Bolje prevencija, nego intervencija”5945Socijalna i zdravstvena zaštita
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1„Doprinos unapredjenju programa i aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima" 12000Programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM);

16.11.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000“HIV/AIDS –edukacija i psihosocijalna podrška među zatvorenicima”11520Projekt/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među zatvorenicima
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99“Kvalitetnim servisima do efikasne prevencije HIV-a među IKD “13950Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (IKD)
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000“Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnika/ca u Crnoj Gori“12000Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnika/ca (SR);

16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99„Prevencija HIV-om među RE populacijom u Crnoj Gori“13950Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među Romima i Egipćanima (RE);

16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99„Mladi mladima bez straha“13924.71Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima
16.11.2018.Ministarstvo zdravljaCRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV (MHF)05-006/12-19848/1“HIV infekcija nije moralna kategorija već društvenomedicinski problem"10120Projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaNVO PREPOROD - UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI I PROMOVISANJE ISPRAVNIH NAČINA ŽIVLJENJA02-3254/06"Anti Dop Ambasadori - nova generacija"6400Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaEURO MOST05-006/09-15454/3"Mladi za mlade protiv narkomanije"5000Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339"Standardizacija preventivnih programa u Crnoj Gori"6000Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2"Tvoje NE mnogo znači"5700Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06"Razvoj mehanizama u sistemskom suzbijanju narkomanije na lokalnom nivou...život bez droge je jedini put"5500Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaMEDIJA TIM02-6415/02"Podrška mladim Nikšića u borbi protiv droge"6100Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133"Edukacijom roditelja i mladih protiv narkomanije"5000Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR KREATIVNIH VJEŠTINA (CKV)05-006/10-8032/1"Znanjem protiv zavisnosti"5300Socijalna i zdravstvena zaštita
22.06.2018.Ministarstvo zdravljaNVO RAZVOJNI CENTAR05-006/09-4878/2"Aktivni roditelji"5000Socijalna i zdravstvena zaštita
12.06.2018.Ministarstvo zdravljaCRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV (MHF)05-006/12-19848/1„Pozitivnom prevencijom protiv HIV stigme i diskriminacije u crnogorskom društvu13000Unaprjeđenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om
12.06.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"Prevencija infekcije HIV-om kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima“21372Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM);

12.06.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"Prevencija infekcije HIV-om kod osoba koje injektiraju droge u Crnoj Gori“ 24265Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD)

12.06.2018.Ministarstvo zdravljaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnika/ca u Crnoj Gori21363Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (SR)

12.06.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99„Prevencija HIV-om među RE populacijom u Crnoj Gori“20000Prevencija HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima;

12.06.2018.Ministarstvo zdravljaCAZAS (CAZAS)02-3467/99„Prevencija HIV/AIDS-A među korisnicima/ama droga u Crnoj Gori kroz sprovođenje programa smanjenje štete“25000Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD).

14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BAR02-6287/01"Efikasan pristup pravdi i pravnoj zaštiti za osobe sa iskustvom nasilja u porodici"15804Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Inicijativa za osnaživanje žena:edukacijom za rodnu ravnopravnost"18835Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE PREDUZETNICA CRNE GORE (UPCG)05-006/09-4585/3"Ja znam"8600Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA - NIKŠIĆ (SOS)02-308/2000"Primarna prevencija rodno zasnovanog nasilja u opštnama Nikšić, Šavnik, Žabljak i Plužine kroz edukaciju mladih"14133Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaŽENSKA AKCIJA02-1286"Posao za najranjivije grupe žena" 13600Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99"I u rod i u dom - snagom zakona protiv imovinsko običajnog prava"19560Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2"Mlade preduzetnice"11855Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNOVA - CENTAR ZA FEMINISTIČKU KULTURU05-006/07-10439"Ženama je kultura važna - ka rodnom balansu u kulturi"15799Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaINSTITUT ZA RODNU POLITIKU - DULCINEA05-UPI-006/13-4674/2"Jačanje uloge žena i djevojaka u javnom i političkom životu opštine Ulcinj- Tuzi - Gusinje"18208Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA CRNE GORE (POSLOVNA ŽENA)05-006/13-2714/1"Podsticaj ženskog preduzetništva kroz obuke i mentorstvo"18800Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1"Doprinos smanjenju nasilja nad LBT ženama u Crnoj Gori"15700Rodna ravnopravnost
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaDJECA - ENFANTS02-2708/01"Unapređenje socijalne inkluzije RE populacije kroz promociju obrazovanja"9356Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova"16609Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNVO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA RAE POPULACIJE RAE NIKŠIĆ - NIKŠIĆ05-006/09-6319/3"Socijalna i kulturna inkluzija RE populacije u Nikšiću"5995Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE02-3483/04"Aktivnim djelovanjem protiv nasilja u porodici i dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici"15632Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaKOALICIJA NVO ROMSKI KRUG02-1486/06"Regulisanje pravnog statusa za Rome i Egipćane u Nikšiću"14992Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02"Zdravstvenom zaštitom do zdravog potomstva"15389Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaVELIKO SRCE - BARO ILO05-UPI-006/15-3390/2"Kancelarija za pravnu pomoć"16654Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaZA BOLJE SJUTRA PODGORICA#N/A"Saradnjom do kvalitetnog zapošljenja" 16393Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaAKADEMIJA SPORTA ZA DJECU01-UPI-006/16-424/2"Sportska edukacija Roma i Egipćana"10700Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaMLADI ROMI PODGORICE05-006/13-230/1"Jačanje aktivizma Roma i Egipćana"9280Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - prava Roma/kinja i Egipćana/ki
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Obrazovanje za multikulturalizam i interkulturalizam"11575Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaDEMOKRATSKI PROGRES05-UPI-006/15--2767"Promovisanje kulturne baštine Bošnjačkog naroda kod mladih "Bošnjačka riznica"6870Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaGRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1"Škola demokratskog rukovođenja - Manjinska prava u CG"14986Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaINICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA (INICIJATIVA)02-3609/06"Jezici manjinskih naroda u javnoj upravi - između zakona i prakse"13250Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2"Talentom uvažavamo različitosti"11350Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNOVI HORIZONT02-3140/99"Moj jezik - ravnopravni jezik"7303Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaPELIKANUPI-006-01-55/2-16"Očuvanje kulturnog nasleđa i jezika u Opštini Ulcinj"10679Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaREGIONALNI CENTAR ZA UMJETNOST, KULTURU I MEDIJE - ELITA PLUS05-UPI-006/15-3645"Multikultura koja spaja"12350Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02"Karavan romske umjetnosti"9089Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti"14325Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA ULCINJ02-1695/01"Zapostavljeno a ne zaboravljeno"7365Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00,,Očuvanje i razvoj kulture, tradicije i nacionalnog identiteta romske populacije u CG" 12060Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaGJURGJEVO BRDO02-2577/06 ,, Izučavanje hrvatske kulture i povjesti terenskom nastavom"7641Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaAD HOC01-UPI-006/16-2228/3 ,,Evidentiranje objekata od značaja za manjine"14605Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava -Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaGRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1„Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave“ 14914Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaLGBT FORUM PROGRES05-006/11-513/1 „LGBTIQ Sklonište“ 17780Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCAZAS (CAZAS)02-3467/99“Doprinos zaštiti ljudskih prava i promociji zdravstvene zaštite LGBTI osoba kroz jačanje svijesti i borbi protiv diskriminacije”14248Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02“Ne diskriminaciji - Da različitosti!”13905Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaAKTIVNA ZONA (NAMA)05-006/08-11103 “Da razumijevanje bude način ”8793Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1 “Ponosno ka jednakosti - PRIDE Montenegro 2018”15040Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaLGBTIQ SOCIJALNI CENTAR05-UPI-006/14-4673/2„Socijalni i društveni centar za LGBTIQ zajednicu - Sogi centar“14280Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNEVLADINA ORGANIZACIJA 35 MM02-1168/07 „(Ne)Zaštićeni“15064Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02"U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom"27000.5Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom"26705Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1"Ratifikacija Marakeškog sporazuma - Učinimo knjige dostupne svime"23494.44Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE RODITELJA I DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA05-006/07-10740"Zajedno protiv diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju"26995Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01"Zakonsko pravo na prava"21578Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaEKVIVALENT01-UPI-006/16-3417/2"Turizam za sve"22258Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)B3526 02-5048/01"Saučesnici u ostvarivanju prava OSI"26991.72Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750"Relaksacija kao pomoćna metoda peripatološkog programa za slijepa i slabovida lica u Opštini Berane"13360Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02"Za život u zajednici bez diskriminacije"27817Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaDJECA CRNE GORE05-006/09-12964/2"Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije"26499Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00"Manje diskriminacije - veće šanse za zapošljavanje OSI"11565Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU02-404/99"Zajedno do boljeg statusa lica sa invaliditetom"12605Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07"Ženska ljudska prava za žene sa invaliditetom"12752.5Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747"Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom"27448Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-3932/03"Promocija jednakosti osoba sa invaliditetom i drugim licima u opštini Bijelo Polje"20335Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNVO ADRIA02-4900/01"Znanjem protiv predrasuda i do inkluzije osoba sa invaliditetom"13616.84Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaSAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CRNE GORE (SUPCG)02-5247/99"Unapređivanje i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom"26400Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PLJEVLJA I ŽABLJAK02-752"Promocija jednakosti OSI u društveno-političkom sistemu"8769.49Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH OPŠTINA BERANE,PLAV,ROŽAJE, ANDRIJEVICA, PETNJICA I GUSINJE02-633/00"Obuka djece gluvih i nagluvih roditelja u gestovnom jeziku"7647Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaNVO OPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BIJELO POLJE (OUMSBP)05-006/07-12096"Društvena baza antidiskriminacije OSI"13644Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaPRAVO NA ŽIVOT05-006/10-15621/1"Ostvarimo prava za kvalitetniji život bez diskriminacije"16780Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - OAZA - BIJELO POLJE (OAZA)02-50/02"Socijalna inkluzija je naša budućnost"12510Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo za ljudska i manjinska pravaUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045"Imam pravo"13329.89Zaštita lica sa invaliditetom
29.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaPORODIČNI CENTAR05-UPI-006/15-5553Porodični saradnik za opštine Pljevlja i Žabljak16078Društvena briga o djeci i mladima
29.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Zdrava porodica-zdravo društvo16078Društvena briga o djeci i mladima
29.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaNVO RODITELJI - NGO PARENTS05-006/11-13958/1 SOS roditeljska linija za podršku porodicama u krizi11200Društvena briga o djeci i mladima
29.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Dvevni boravak15990Društvena briga o djeci i mladima
29.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaHUMANITARNA ORGANIZACIJA CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE02-4250/02Dnevni boravak za stara lica sa područja Opštine Bar15390Pomoć starijim licima
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Saradnjom sa državnim organima i NVO sektorom do unaprjeđenja potencijala i kvaliteta živopta djece i mladih sa smetnjama u razvoju49005Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE RODITELJA I DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA05-006/07-10740Kroz folklorne aktivnosti, likovno stvaralaštvo i druženje u Igračkoteci do poboljšanja sveukupnih mogućnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju"17745Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranja#N/A#N/AZa mlade sa invaliditetom, bez barijera!30000Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE (UPOSI-BP)02-613/2000Za samostalan život osoba sa invaliditetom24750Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU02-404/99Posao svima28860Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PLJEVLJA I ŽABLJAK02-752Budimo spretni i samostalni8857Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Kroz život, samostalno16620Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima54572Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Servisi podrške za lica sa invaliditetom32010Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PUŽEVA KUĆICA - BUDVA05-006/13-2672/1Prevaziđimo različitosti12050Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-630 /00Osnaživanje i podrška za djecu, žene, omladinu i starije osobe oštećenog vida22168Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaNVO PRVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA - PODGORICA02-992 /00Pružanje podrške djeci i mladima sa invaliditetom i njihovim roditeljima44019.8Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747Bar, uključujemo osobe oštećenog vida26190Zaštita lica sa invaliditetom
01.06.2018.Ministarstvo rada i socijalnog staranjaNOVA NADA05-006/07-11990Zajedno sa novom nadom da brbljamo, govorimo, učimo i srećnije rastemo13525.56Zaštita lica sa invaliditetom
14.05.2018.Ministarstvo sportaCAZAS (CAZAS)02-3467/99"Aktivni mladi za aktivne lokalne zajednice"11455Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)B3526 02-5048/01"Omladinska politika je i moja politika"11782Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaFORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (FORUM MNE)02-3459/07"Druga generacija omladinskih aktivista"10408Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99"Stvarajmo ambijent za veće učešće mladih u procesu donošenja odluka"11992Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000"V za aktivizam"11992Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaGRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1"Mladi aktivni građani - MAG"12000Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000"Gradovi po mjeri mladih"12180Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06"Osnivanje lokalnog volonterskog servisa u Bijelom Polju"6350Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02"Aktiviraj me"11992Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.05.2018.Ministarstvo sportaSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000"Biram da se pitam"11795Društvena briga o mladima Razvoj civilnog društva i volonterizma
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveSJEVERNA ZEMLJA - NORTH LAND05-006/10-2552/2 "Kada znaš mozeš lako do EU" 8540Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99 "Edukacijom i dijalogom do EU" 36290.5Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02 "Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU"44400Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveZELENI DOM - GREEN HOME02-1747 /00"Razgovarajmo o Evropskoj uniji"31380Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveIDENTITET05-006/09-1096/1"Evropska luča demokratije u Crnoj Gori" 28270Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveMULTIMEDIJAL MONTENEGRO05-006/13-28522/1"Evropa za sve"22643Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveNVO ALFA CENTAR02-4881/06"Regionalna Ijetnja škola REACT" 10910Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06"Upoznajmo EU" 25029Evropske integracije
14.11.2018.Ministarstvo javne upraveEVROPSKI OMLADINSKI CENTAR CRNE GORE02-6028/06"Korak do evropskog sna!" 11455Evropske integracije
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE HUMANITARAC - NIKŠIĆ02-354/2000Usluge unapređivanja kvaliteta porodičnog života starih u opštini Nikšić3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKA AKCIJA02-1286Razvoj ženskog preduzetništva kako garant smanjene nezaposljenosti3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Pružanje psihološke podrške osobama tokom i nakon razvoda braka1960zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRAĐANSKI FORUM ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE02-3633/03Stop diskriminaciji3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB ZA PODRŠKU MLADIMA U ODRASTANJU I KREATIVNOM RAZVOJU02-3662/03Zaustavimo odbacivanje i stigmu2660zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE DIJABETIČARA I SRČANIH BOLESNIKA - BERANE05-006/08-3488Rano otkrivanje šećerne bolesti kod građana Berana, a posebno kod učenika osnovnih i srednjih škola1920zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOMLADINSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE - OGI02-3632/03Dajmo im šansu3100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEKOLOŠKI CENTAR - KRAJOLIK02-3664/03Podrška porodici i unaprijeđenje porodičnih odnosa3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Socijalno pravna psihološka zaštita žrtava porodičnog nasilja2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Promovisanje regionalnog socijalnog razvoja4300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPOVJERENJE02-4943/01Zdravije treće doba - program uvođenja u kondiciju starih i lica sa invaliditetom3600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja6550zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA I SMETNJAMA U RAZVOJU ZVIJEZDA05-006/10-4661/2Glas za jednakost3350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA (G.R.U.S.)02-496/04Grad jednakih šansi4700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuHUMANITARNA ORGANIZACIJA CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE02-4250/02Prevencija zlostavljanja starih5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE BORACA RATOVA OD 1990. GODINE CRNE GORE (UBR-90 CG)02-4928 /99Socio-humanitarne aktivnosti2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZDRAVA - DONA MONTENEGRINA (ZDRAVA DM)05-006/08-12609Edukacija ženske populacije o karcinomu dojke i važnosti rane prevencije4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT SOCIJALNE INKLUZIJE05-006/10-20418/1Socioekonomski položaj starih Roma u Crnoj Gori5250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Servisi podrške djeci bez roditeljskog staranja6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ŽENA I MAJKI - HELP02-3663/03Podrška i prevencija diskriminacije žena na poslu3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDIVITA - BANJANI02-6460/06Socijalni program za žene na selu kroz podsticanje ruralnog razvoja seoskih područja Banjana , Plužina i Šavnika2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BIJELO POLJE02-3710/03Psihosocijalna podrška ženama žrtvama nasilja u Bijelom Polju 3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKORAK PO KORAK - STEP BY STEP CRNE GORE02-2283/01Produženi stručni postupak, nastavak projekta2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Podrška samohranim majkama i njihovoj djeci2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ASTMATIČARA I RODITELJA DJECE ASTMATIČARA02-1188/07Živjeti sa astmom2450zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Podržavajuća porodica zdrava djeca5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO LEGACIJA02-3675/00Odbacimo predrasude2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Poboljšanje pružanja sovijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnih društva7200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBISER05-006/11-2765/1Zdrava porodica zdravo društvo4600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Socijalna zaštita i integracija romske populacije u društvene tokove Opštine Bijelo Polje 2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99Učinimo pregovarački proces javnim1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Besplatna pravna pomoć za marginalizovane grupe2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA - NIKŠIĆ (SOS)02-308/2000Uspostavljanje uslova za integrisanu sigurnost i brigu za žrtve nasilja u Nikšiću5700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE (UVPCG)02-3424/06Zaštita stečenih prava i pružanje humanitarne pomoći korisnicima vojnih penzija 3150zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM PORODICAMA CRNE GORE05-006/11-14632/1Razvoj usluga personalne asistencije za djecu sa teškoćama u razvoju 2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Stop predrasudama 2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2Novi socijalni programi5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Psihološka podrška roditeljima učenika sa problematičnim ponašanjem1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOK PODGORICA05-006/08-1372Servisi podrške članovima udruženja i njihovim porodicama1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKI KUTAK ROMINA02-3635/03Stop vršnjačkom nasilju2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUSPJEŠNO RODITELJSTVO PODGORICA02-3404/03Podrška majkama djece sa malignim oboljenjima 3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI02-3320/07Naših pet minuta nečiji cijeli život3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA NORA - NIKŠIĆ02-7258/05Samopodrška žrtvama nasilja2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO EVIVA PIVA05-006/10-13387/1Integrisana usluga kućne njege starih lica2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99Socijalnom inkluzijom do jednakih mogućnosti7300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA PENZIONERA CRNE GORE02-794/00Adaptacija klubova penzionera 10000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE (UPOSI-BP)02-613/2000Servis personalne asistencije-nastavak8725.43zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTIM ZA PSIHO - SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU PODRŠKU (TIM)05-006/09-3068/2Drugačiji pa šta?4990zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747Informisanje, edukacija, socijalizacija i integracija osoba oštećenog vida8010zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE02-75640 godina uspješne borbe civilnih invalida rata4600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07Servis primarnih usluga u domovima OSI - oboljelih od skleroza multipleks u opštinama Podgorica i Nikšić8075zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA KOTOR, HERCEG NOVI, BUDVU I TIVAT02-749U susret slijepom čovjeku7900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA CRNE GORE02-746Input socijalnoj uključenosti civilnih invalida rata9006zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ADRIA02-4900/01Unaprijeđenje usluge Dnevnog boravka za odrasle osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju7350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BAR02-2307/04Aktivni i stvaralački život osoba sa invaliditetom8746zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1Kultura kao osnov za socijalnu inkluziju lica oštećenog vida8835zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA ZA REHABILITACIJU INVALIDNE DJECE I OMLADINE - ŽABLJAK05-006/07-9946Pomozimo djeci sa smetnjama u razvoju 5800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA02-2828/04Edukacija i usavršavanje inkluzije5940zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNACIONALNA ASOCIJACIJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU CRNE GORE NARDOS05-006/10-10549/1Podrška porodicama djece sa smetnjama u razvoju asistencijom pomoći u kući7425zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA - LJEPŠA BUDUĆNOST BERANE02-2945/03Radionica za djecu sa smetnjama u razvoju5895zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-630 /00Bolja sjutrašnjica osoba sa oštećenim vidom8929zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori9037.4zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE02-2375/04Jednake šanse i mogućnosti za osobe sa invaliditetom7959zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO OPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BIJELO POLJE (OUMSBP)05-006/07-12096Mi ne odustajemo 7511zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ (UMH NK)02-5168/06Zajedno do napretka8260zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PODGORICE (UPP)02-849/02Znanjem do cilja7265zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA NADA05-006/07-11990Nastavimo timskim radom do cilja5100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-748Svjetlost za povratak u život8070zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM - KORACI - (NVU KORACI)02-396/05Nastavak rada jedinog hipoterapijskog centra u Crnoj Gori7400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LICA SA TJELESNIM INVALIDITETOM CRNE GORE02-7157/00Servisi za ugodniju svakodnevnicu osoba sa tjelesnim invaliditetom7496.4zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PLJEVLJA I ŽABLJAK02-752I mi imamo pravo na aktivnosti i kvalitetniju i bolju budućnost6766.36zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-3932/03Okruženje koje ne ograničava osobe sa invaliditetom 8730zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750Pomoć u ostvarivanju sociohumanitarnih prava i socijalno zdravstvene zaštite slijepih i slabovidih lica8524zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA KOTOR02-4248/03Podrška osobama sa invaliditetom za uključenje u društvenu zajednicu7382zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO CRNE GORE (URPCG)05-006/11-10234/2Pravna pomoć za lica sa invaliditetom6550zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMREŽA ZA EDUKACIJU I RAZVOJ SERVISA PODRŠKE ZA OSI (MERSP)05-006/12-8816/2Plan i program razvoj servisa podrške za OSI4600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PLEGIJE - NIKŠIĆ02-847/00Uklonimo barijere budimo sugrađani8750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH INVALIDA NIKŠIĆA05-006/08-12475Razvijanje kapaciteta za bolji život vojnih invalida5520zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA AUTISTIČNU DJECU05-006/09-1503/1Želim da učim, želim da se družim - nastavak4850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ02-430/03Borba protiv diskriminacije u rehabilitaciji paraplegičara 5140zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSUSRETI - NIKŠIĆ05-006/08-3873Škola vještina života4875zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRAVO NA ŽIVOT05-006/10-15621/1Podrška unaprijeđenju psihofizičkog stanja djece sa smetnjama u razvoju - Nastavak3050zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PLAV05-006/11-77/1Dotacija i socijalizacija djece sa posebnim potrebama u opštini Plav4945zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360Poboljšati kvalitet života djece sa poteškoćama u razvoju4530zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Moje ruke čine čuda4785zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Disabilityinfo portal osoba sa invaliditetom11880zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PRVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA - PODGORICA02-992 /00Pružanje servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju14930zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Personalna asistencija12880zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Zajedno do cilja - unapređenje stanja i položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i daljeg osnaživanja 20 lokalnih udruženja iz sastava Saveza ''Naša inicijativa''13256zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA ŠANSA U NOVOM05-006/08-6352Život je film a mi smo samo glumci13720zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01Produženi boravak - dodatna stručna podrška za djecu sa intelektualnim smetnjama i autizmom14950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU02-404/99Podrška djeci i omladini sa invaliditetom14880zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02Socijalni servisi podrške za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima - Nastavak16235zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - OAZA - BIJELO POLJE (OAZA)02-50/02Razvijanje servisa za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju13020zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU - EKVISTA - (CENTER FOR ANTIDISCRIMINATION EQUISTA) (EKVISTA)05-006/09-6642/2Ka nediskriminaciji osoba s invaliditetom15990zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Jednake šanse za osobe sa oštećenim vidom42710zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Za mlade sa invaliditetom bez barijera41626zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CRNE GORE (SUPCG)02-5247/99Unaprijeđivanje uključenosti osoba sa tjelesnim invaliditetom u društvo Crne Gore39686zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZAVIČAJ02-1262/05Laureati crnogorskog sporta 20124000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1U zdravom tijelu zdrav duh7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVU KLUB LJUBITELJA DIZANJA TEGOVA HERKULES05-006/11-5381/1Popularizacija dizanja tegova u Crnoj Gori i učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ FIZIČKE KULTURE DUKLJA (CRFK DUKLJA)05-006/08-7223Univerzalna pionirska sportska škola Duklja2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOSMOS05-006/08-9243Sport za zdraviji život5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA POLICA05-006/12-14758/1Nastavak izgradnje terena za male sportove selo Babino - Berane4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI NAVIJAČI05-006/12-4084/1Podrška crnogorskim sportskim reprezentativcima4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE KONDICIONIH TRENERA CRNE GORE (NVO UKTCG)05-006/10-18320/2Petnajest trenera2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA BORBU PROTIV GOJAZNOSTI CRNE GORE (CEPROG)05-006/09-7704/2Afirmacija sporta kroz neformalan rad7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Prevencija i korekcija deformiteta stopala i kičme djece predškolskog uzrasta primjenom sportskih i fizijatrijskih metoda4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA BOLJE SJUTRA - NIKŠIĆ02-3382/01Bez diskriminacije u sportu - nastavak2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA (CSA)02-3244/03Međunarodni jubilarni X kongres CSA - Transformacioni procesi u sportu i sportska dostignuća7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPECIJALNA OLIMPIJADA02-1351/07Razvoj sporta kod osoba sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoju3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuHELP HENDIKEPIRANIM LICIMA U EVROPSKE INTEGRACIJE02-3579/06Jednakost za sve2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ AMATERSKOG SPORTA SPORTAM05-006/11-21800/1Podrška radu aero-modelarske sekcije i organizacija mini aero mitinga u Pogorici2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPORTSKA ZONA05-006/10-19275/1Mlada košarka - izdavanje publikacije i organizovanje košarkaških kampova4250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE02-3304/04Dani prve štampane knjige u Crnoj Gori3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBALETSKA GRUPA - BALLO02-4733/03One more step6200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA - CENTAR ZA FEMINISTIČKU KULTURU05-006/07-10439Knjiženstvo - unaprjeđenje statusa ženskih književnih praksi u Crnoj Gori 5900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTE MISIJA, MONTE MISION05-006/07-10115Valorizacija kulturnih dobara Podgorice u funkciji turističke ponude Glavnog grada3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GRAĐANA ČUDESAN GLAS - VOX MIRUS05-006/11-9098/2Vokalna muzika crnogorskih kompozicija5200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSVETI PETAR CETINJSKI02-4899/99100 najznamenitijih crnogoraca6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDANI SKADARSKOG JEZERA (DSJ)02-4314/99Turističke, kulturne, poljoprivredne i sportske manifestacije3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMINIRAMA05-006/11-1024/1Dugometražani igrani film - Atomski s desna9635zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Nauka u pokretu6490zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFA MONTE FOLK02-5828/053. festival folklora djece i maldih Skoči kolo da skočimo 4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽABLJAK CRNOJEVIĆA FILM05-006/12-20445/1Žabljak u pokretu7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI KULTURNI CENTAR02-400/07Objavljivanje značajnih djela crnogorske književnost druge polovine XX vjeka4547.26zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO GAJRET - CRNA GORA02-6376/05Geologija pjesme-Sevdalinka3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ EKONOMSKIH NAUKA CEKON (CEKON)05-006/11-22379/1Organizacija sajma naučno popularnih knjiga i dopuna bibliotečkog fonda sa 100 novih izdanja3490zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPHOTO CG02-55/05Dani fotografije 20143762.2zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuHARMONIKA MONTENEGRINA - ACCORDING MONTENEGRO05-006/09-10376/2Međunarodni muzički festival harmonika fest 20133817zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPROSTORI02-92/05Teenage posvećen sebi6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO DRUŠTVO NEZAVISNIH KNJIŽEVNIKA (CDNK)02-5245/99Književnost na limesu7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOTVORENI KULTURNI FORUM05-006/13-1360/1Crnogorsko pitanje 1918-1931, pogledi iz inostranstva6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ RADIO AMATERA CRNE GORE02-5611/00Mala škola elektronike3822zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUMJETNIČKI STUDIO LUNA05-006/12-11237/1Zaplešimo zajedno 3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuENERGEKO05-006/09-16263/2Radionica za mlade: Obnovljivi izvori energije2875.95zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA INTERNACIONALNU KULTURNU SARADNJU KRUG - CENTER FOR INTERNATIONAL CULTURAL COLLABORATION KRUG05-006/09-16077/2Zelena kultura - podrška organizaciji outdoor kulturnih programa2315zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE STARIH ZANATA I VJEŠTINA I NJEGOVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE - NIT -05-006/12-3978/2Mala radionica ručnog veza 2565zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KRSTO ZRNOV POPOVIĆ - CULTURAL ARTISTIC SOCIETY KRSTO ZRNOV POPOVIĆ05-006/11-5816/1Prva značajna škola kulture i običaja 3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE CRNOGORSKOG - BLISKOISTOČNOG - KATARSKOG PRIJATELJSTVA MONTE - MIDEAST - QATAR05-006/13-1010/2Kulturna saradnja crnogorskog društva sa zemljama bliskog istoka2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ15580zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI SAVEZ ZA TEHNIČKU KULTURU - POLITEHNIKA (POLITEHNIKA)05-006/10-18777/1Pokretna naučna laboratorija15635.95zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO FAKT, PODGORICA - FOUND FOR ACTIVE CITIZENSHIP FAKT, PODGORICA (FOND FAKT,PODGORICA)05-006/0-07-14406Podrška aktivizmu mladih u lokalnim zajednicama10000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT SOCIJALNE INKLUZIJE05-006/10-20418/1Znanjem službenog jezika do integracija7363zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji7700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Hoću da budem siguran2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVI HORIZONT02-3140/99Evropa za mlade iz manjinskih zajednica3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Nastavak podrške aktivnostima lokalnih udruženja iz sastava saveza Naša inicijativa7900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCAZAS (CAZAS)02-3467/99Lokalne zajednice mladima7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Škola javnih politika8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99Društveno odgovornim poslovanjem do uspjeha9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Škola nenasilja i tolerancije8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Škola evro-atlanskih integracija za mlade - III generacija6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU - CENTRE FOR REGIONAL COOPERATION05-006/11-11575/1Edukativna radionica za djecu crnogorske dijaspore u regionu6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Istraživačka stanica Lovćen VI zimska škola nauke6200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Najbolji prijatelji3900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (FORUM MNE)02-3459/07Suzbijanje govora mržnje na internetu4100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GORANA PODGORICE02-344/2000Ekološko edukativni program u susret 21. martu1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01Omladinski dijalog klub2800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Promovisanje NATO integracija3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Edukacija roditelja i servisi fizioterapije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLOVAČKO DRUŠTVO ZETA PODGORICA02-842/00Zloupotreba vatrenog oružja kod mladih2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Drugovi sa sela u gradu2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAK SUNCA - HERCEG NOVI05-006/11-14184/1Pružite nam iste mogućnosti3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO MONTENEGRO TOUCH EUROPE02-1560/07Edukacija mladih o evroatlantskim integracijama2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ VOZAČA CRNE GORE02-781/2000Prvi saobraćajni čas3800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA RAE POPULACIJE RAE NIKŠIĆ - NIKŠIĆ05-006/09-6319/3Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZONA KULTURE02-1626/00Likovna radionica za djecu u Delta City2665zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPASI SVOJ ŽIVOT05-006/11-2559/1Živi život bez droge2380zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO OBRAZOVNO UDRUŽENJE (COU)02-5251/99Delfin za pravi put2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA KREATIVNO VASPITANJE02-3652/03Sportom protiv droge1850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPSTANAK PLJEVLJA02-2976/02Prirodno - bez droga1980zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRAVAC CRNA GORA (NVO PRAVAC)05-006/09-13667/2Život je jači od iluzije-ne droga1350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORUM ZA EKONOMSKI RAZVOJ05-006/08-505Aktivnim odmorom protiv narkomanije2020zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA TARA02-1291/07Edukacija mladih u prevenciji narkomanije 2340zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLATICE05-006/08-7981Izaberi pravi put 1750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE I SPORTA - KULSPORT05-006/10-19745/1Bači drogu đavoli je ponijeli3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Zdravo i bez alkohola2450zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuREKREACIJOM DO ZDRAVLJA05-006/12-16338/1Fitnesom preventivno protiv droge1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuROMSKA NADA - NIKŠIĆ05-006/08-6796Precencija i zaštita REA populacije od psihoaktivnih supstanci i svih oblika zavisnosti2230zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPLJEVALJSKI ŽENSKI PROSTOR02-5074/01Zajedno smo jači1930zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR SJEVER - MOJKOVAC05-006/11-7779/2Bez droge, cigareta i alkohola u skoli i slobodnom vremenu3110zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKI PROSPERITET02-686/01Za zdrav i dug život naše djece1200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR MLADIH ROŽAJE (NVO CENTAR MLADIH)05-006/07-11923Droga stop1930zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMUŠKO ZDRAVLJE - (MANS HEALTH)05-006/10-982/2Povezanost bolesti zavisnosti i seksualno prenosnih bolesti u populaciji srednjoškolaca1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVI HORIZONT02-3140/99Preventivna mreža protiv bolesti zavisnosti2890zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuISKRA ŽIVOTA05-006/11-556/1Edukacija samohranih roditelja za bolji život njihove dece1810zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Rana prevencija je siguran put za život bez droge2750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sprečavanje zloupotreba droga2550zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNADA - HERCEG NOVI (NADA)02-2863/03Kampanja Živi zdravo živi bez cigareta2352zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA02-5223/03Doprinos u borbi protiv savremenih bolesti zavisnosti - zavisnost 2360zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOTVORENA ŠKOLA DANILOVGRAD02-1302/04Svaka droga je opasna2010zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO POZITIVNE VIBRACIJE05-006/09-6595/2Reintegracija u društvo zavisnika -osuđenika koji su u ZIKS-u kroz program psihološke podrške1850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RAZVOJNI CENTAR05-006/09-4878/2Reci ne i spasi sebe2344zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ZA ZDRAVLJE05-006/13-2388/1Za zdrav i srećan život - stop drogama1870zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE - MONTENEGRIN UNIVERSAL THEATRE02-7068/05Dokumentarno-igrani-edukativni film ''(U) zdravlje''3850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA AUTISTIČNU DJECU05-006/09-1503/1Ne okreći glavu2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSTOP DROGA05-006/08-1051Centar za prevenciju i edukaciju u borbi protiv svih oblika zavisnosti2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINFO KULTURA05-006/10-3462/2Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije II faza4950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA OGRANIZACIJA ISTOK05-006/10-2610/2Izaberimo zdrav život1969.8zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOLKLORNI ANSANMBL OPANAK05-006/11-31/2Folklornim aktivnostima protiv droge i ostalih oblika zavisnosti1740zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO MONTENEGRO TOUCH EUROPE02-1560/07Mislim dakle pobjeđujem2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU05-006/09-14424/2Podrška korisnicima psihoaktivnih supstaci u centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju na Kakarickoj gori1970zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZELENI GAJ ROŽAJE05-006/08-1195Koračaj stazama zdravog života1690zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA FORUM ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA ROŽAJE02-1536/05Droga među vašom djecom - roditelji na potezu1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO BUM05-006/12-523/1Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od psihoaktivnih substanci programom 12 koraka2100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽIVIO ŽIVOT - VIVA VITA02-4119/02Poštuj život - Nikad ne probaj drogu2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Prevencija i edukacija mladih i djece u riziku populacije RAE o posljedicama bolesti zavisnosti i prosjačenja5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA BIJELO POLJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE05-006/11-2835/1U životu nikad ne probaj sve2340zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Sekundarni nivo prevencije od kockanja i odgovorno priređivanje igra na sreću7560zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PREPOROD - UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI I PROMOVISANJE ISPRAVNIH NAČINA ŽIVLJENJA02-3254/06Preporod za porodicu12258zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Smanjenje štete dugotrajnih posljedica korišćenja opojnih droga9110zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCAZAS (CAZAS)02-3467/99Podrška porodicama maloljetnika9260zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga11250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2013Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOJ GRAD05-006/07-10205Sigurnim korakom u budućnost1350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2013
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE DIJABETIČARA I SRČANIH BOLESNIKA - BERANE05-006/08-3488Rano otkrivanje šećerne bolesti kod građana Berana i edukacija s posebnim naglaskom na seosko stanovništvo1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUSPJEŠNO RODITELJSTVO PODGORICA02-3404/03Podrška roditeljima u odgovornom i uspješnom roditeljstvu3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBALANS05-UPI-006/14-71/2Prevencija i suzbijanje diskriminacije, nasilja i netolerancije na različitost3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOMLADINSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE - OGI02-3632/03Podrška smanjenju porodičnog nasilja kroz prevenciju alkoholizma mladih3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE02-4201/01Servis Sos telefon ženama i djeci žrtvama nasilja u Beranama2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ MARGINALIZOVANIM LICIMA I GRUPAMA02-3634/03Mobing, zlostavljanje na poslu i prevencija mobinga2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRAĐANSKI FORUM ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE02-3633/03Bez stigme i diskriminacije2600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BIJELO POLJE02-3710/03Servisi podrške za žene žrtve nasilja u Bijelom Polju1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURAN PUT05-UPI-006/14-266Pomoć mojoj majci je i pomoć meni3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA02-5223/03Prevencija bolesti i očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja na području Opštine Bijelo Polje1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MLADE - PROACTIVE02-5593/05Rehabilitacija mladih koji su iskusili teškoće u mentalnom zdravlju1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RUKA POMOĆI ZA SVE (HELPING HAND FOR ALL)22002-5609/05Pomoć drugačijima1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MANJINSKIH AKCIONARA I RADNIKA AD TUP BRSKOVO BIJELO POLJE02-5812/05Servisi pomoći članovima udruženja i njihovim porodicama i drugim licima u stanju socijalne potrebe koji su ostali bez posla1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOALICIJA NVO ROMSKI KRUG02-1486/06Monitoringom i istraživanjem su utvrđeni problemi Roma i Egipćana i prioriteti za njihovo rješavanje1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ROMA CRNE GORE02-2244/00Unaprjeđenje socijalne podrške starim licima u romskoj zajednici u Crnoj Gori2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRIJATELJSTVO05-006/13-9877/1Za radosnije dječje osmjehe2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA NORA - NIKŠIĆ02-7258/05Samopodrška žrtava nasilja kroz socijalno preduzetništvo - Otvaranje prvog socijalnog preduzeća u Crnoj Gori1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DANILOVGRAD05-006/13-4721/1Dobrovoljno davalaštvo krvi4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)02-5228/99Istraživanje o socijalnim potrebama marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Servisi podrške za žrtve porodičnog nasilja4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOALA PRODUKCIJA05-006/09-2229/2Madame - kampanja za izgradnju kulture prevencije protiv raka dojke4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA - NIKŠIĆ (SOS)02-308/2000SOS socijalni servis (SOS za žene žrtve nasilja)2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Zaposlenje lica sa invaliditetom kao doprinos politici zapošljavanja pomenute populacije3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA02-2828/04Edukacija i stručna pomoć roditelja i djece sa smetnjama u razvoju4300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ASTMATIČARA I RODITELJA DJECE ASTMATIČARA02-1188/07Škola za astmatičare1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PODGORICE (UPP)02-849/02Podsticanje socijalne uključenosti lica sa invaliditetom2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Podrškom do uspjeha4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RAZVOJNI CENTAR05-006/09-4878/2Edukacijom preventivno djelovanje u borbi protiv dijabetesa kod mladih osoba - Na vrijeme sačuvajmo sebe1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO CRNE GORE (URPCG)05-006/11-10234/2Podrška ženama početnicama u biznisu2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBISER05-006/11-2765/1Psihosocijalna podrška majkama3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA BIZNIS START - UP CENTAR BAR - BUSINESS START - UP CENTER BAR (BSC BAR)05-006/09-10327/2Od socijalne zaštite do samozapošljavanja1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO HUMANITARNA FAMILIJA02-3545/06Podrška ljetovanja na moru djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Točak života1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDJECA PRIJE SVEGA02-321/03Praćenje i implementacija preporuka UN prava djeteta1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA I SMETNJAMA U RAZVOJU ZVIJEZDA05-006/10-4661/2Mi možemo - kampanja za otvaranje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Kolašinu4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOK PODGORICA05-006/08-1372Podrška i pomoć članovima udruženja i njihovim porodicama1336zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA (G.R.U.S.)02-496/04Grad jednakih šansi3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA AFIRMACIJU EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA02-6468/05Socijalni servisi u funkciji razvoja Opština Bijelog Polja, Berana i Pljevalja4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Implementacija programa zaštićeno stanovanje i programa podrške hraniteljstvu4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RATARA I POVRTARA POLIMLJE BERANE (U.R.P.P. BERANE)02-1088/07Povećanje obima i kvaliteta domaće poljoprivredne proizvodnje kao osnovnog preduslova za život našeg sela2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKORAK PO KORAK - STEP BY STEP CRNE GORE02-2283/01Produženi stručni postupak - nastavak5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE HUMANITARAC - NIKŠIĆ02-354/2000Podrška socijalno isključenim, najsiromašnijim starim licima u Opštini Nikšić1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RODITELJI - NGO PARENTS05-006/11-13958/1Grupa za podršku dojenju1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE (UVPCG)02-3424/06Nastavak aktivnosti na zaštiti stečenih prava i pužanje pomoći korisnicima vojnih penzija1,600,00zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Socijalna i zdravstvena zaštita Roma2800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPOVJERENJE02-4943/01To nisam ja to je moja štitnjača1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Humanošću do rezultata1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ŽENA I MAJKI - HELP02-3663/03Podrška u suzbijanju dječjeg prosjačenja3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA ŽENSKA PRAVA (NVO CŽP)05-006/12-5474/2Primjena standarda Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u pružanju servisa žrtvama nasilja u Podgorici1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ02-430/03Pružimo ruke saradnje7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000LGBT Drop in centar7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PENZIONERA PODGORICA02-722/2000Adaptacija poslovnog prostora NVO penzionera Podgorica za potrebe dnevnog boravka za stare8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuESKULAP05-006/11-5263/1Kvalitetniji i zdraviji radni vijek1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ02-747Podrška inkluziji osoba sa oštećenim vidom9900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA ŠANSA U NOVOM05-006/08-6352Šansine radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju 7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA02-2828/04Radionica na moru, kreativne radionice za djecu sa posebnim potrebama, stručna pomoć3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA KOTOR, HERCEG NOVI, BUDVU I TIVAT02-749Za bolji život nas slijepih 7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PODGORICE (UPP)02-849/02Imaj informaciju, imaj saznanje, imaj pravo7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA HERCEG NOVI02-3240/06Edukacija-put do boljeg položaja osoba s invaliditetom4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PUŽEVA KUĆICA - BUDVA05-006/13-2672/1Put u život3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - RAZVITAK CETINJE02-4075/03Vaša humanost je nada i sreća za njihov dalji život III - korak naprijed7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDJECA CRNE GORE05-006/09-12964/2Angažovanje asistenta u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Podgorici3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH CRNE GORE02-824/00Redovna aktivnost saveza i rad formiranih servisa za gluve6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA KOTOR02-4248/03Nabavka i upotreba specijalnog vozila za zadovoljenje potreba osoba sa invaliditetom5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH INVALIDA NIKŠIĆA05-006/08-12475Podržimo vojne invalide Nikšića4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Izrazi se slikom4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene10638.23zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07Bolji kvalitet života za oboljele od skleroze multipleks u Opštinama Podgorica i Nikšić8500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ (UMH NK)02-5168/06Pokažite odgovornost, pružite podršku8900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE02-756Banjsko liječenje za poboljšanje zdravlja i ugodnog staračkog života4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BERANE (OUMSBA)05-006/08-9449Servis podrške - fizioterapija u domovima ljudi koji žive sa multiplom sklerozom u ruralnim područjima Opštine Berane7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNACIONALNA ASOCIJACIJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU CRNE GORE NARDOS05-006/10-10549/1Podrška roditeljima djece i omladine sa smetnjama u razvoju asistencijom u pomoći u kući8400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-748Naš program je naša svjetlost7800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BAR02-2307/04Umijećem do (samo)zaposlenja9900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMREŽA ZA EDUKACIJU I RAZVOJ SERVISA PODRŠKE ZA OSI (MERSP)05-006/12-8816/2Pružanje kvalitetnijih servisa podrške za OSI6900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA DANILOVGRAD02-2639/04Aktivnije učešće osoba sa invaliditetom u društvenim promjenama u Danilovgradu6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ROŽAJE05-006/12-2962/1Uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo afirmisanjem njihovog stvaralačkog potencijala4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE I MOJKOVAC02-3932/03Partnerstvo bez prepreka na putu ka integraciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom7600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA - LJEPŠA BUDUĆNOST BERANE02-2945/03Radionica za mlade sa smetnjama u razvoju (krojenje i šivenje)3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BUDVA (UPB)02-4247/03Noć pod maskama sa OSI4800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE02-2375/04Kreativnošću do posla9300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360Unaprijeđenje položaja djece sa poteškoćama u razvoju3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM - KORACI - (NVU KORACI)02-396/05Nastavak rada hipoterapijskog centra u Crnoj Gori4800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO EVIVA PIVA05-006/10-13387/1Istraživanje potreba osoba sa invaliditetom na teritoriji Opštine Plužine 3300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE, ANDRIJEVICU, PLAV I ROŽAJE02-750Unaprjeđenje sociohumanitarnih prava i socijalno zdravstvene zaštite slijepih i slabovidih građana7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAK SUNCA - HERCEG NOVI05-006/11-14184/1Sunce nam je zajedničko3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE (UPOSI-BP)02-613/2000Servis personalne asistencije7520zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA CRNE GORE02-746Svijet jednakih mogućnosti7500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN02-630 /00Poboljšati kvalitet života osobama oštećenog vida9900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA KOTOR02-4248/03Fizioterapeut uslov za zdraviji život OSI4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA I SMETNJAMA U RAZVOJU ZVIJEZDA05-006/10-4661/2Ja znam ja mogu ja hoću 3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA NADA05-006/07-11990Mi smo sa vama da ispunite san4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1Kulturni aktivizam osoba sa oštećenim vidom6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA SPELEOLOŠKIH DRUŠTAVA CRNE GORE (ASDCG)02-2497/06I to možemo6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA BUDUĆNOST NAŠE DJECE05-006/10-2718/2Razvoj socijalnih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju Andrijevica3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO ZA PODRŠKU UKLJUČIVANJU LICA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVENE TOKOVE I AKTIVNOSTI - MERKUR - (NVU MERKUR)05-006/12-26293/1Mala škola elektronike za mlade sa posebnim potrebama1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA AUTISTIČNU DJECU05-006/09-1503/1Pruži mi ruku3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR HOMER (KIC HOMER)05-006/11-15631/1Zvukom do svjetlosti10000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PRVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA - PODGORICA02-992 /00Pružanje servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja13500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU STAZE PODGORICA02-6117/01Stručna podrška djeci sa intelektualnim smetnjama i autizmom13560zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ SLIJEPEH CRNE GORE02-745 /00Jednake šanse za osobe oštećenog vida29900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Personalna asistencija11000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Kroz osnaživanje i podršku do unaprijeđenja kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica15200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOAZA02-411/02Razvijanje servisa za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - nastavak projekta11300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ZRAČAK NADE02-469/02Poludnevni boravak - socijalni servis podrške za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju Pljevlja13500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CRNE GORE (SUPCG)02-5247/99Budimo otvoreni za promjene - Stvarajmo društvo bez prepreka29500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU - EKVISTA - (CENTER FOR ANTIDISCRIMINATION EQUISTA) (EKVISTA)05-006/09-6642/2Ka nediskriminaciji osoba s invaliditetom13950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMH CG)02-5048/01Za mlade sa invaliditetom bez barijera29900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO ADRIA02-4900/01Nastavak rada dnevnog boravka za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju 11000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ02-430/03Nek se čuje i naš glas9000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVU KLUB LJUBITELJA DIZANJA TEGOVA HERKULES05-006/11-5381/1Popularizacija dizanja tegova u Crnoj Gori i učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB ZA PODRŠKU MLADIMA U ODRASTANJU I KREATIVNOM RAZVOJU02-3662/03Sportom do zdravog i sigurnog odrastanja1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPORTSKA ZONA05-006/10-19275/1Mlada košarka - izdavanje publikacije i organizovanje košarkaških kampova3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA - OK05-006/09-1011/2Zdrav stil moj stil2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZAVIČAJ02-1262/05Laureati crnogorskog sporta 20133000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ TURIZMA - CRNA GORA05-006/12-12338/1Kajak kup - Biogradska gora4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI VAZDUHOPLOVNI SAVEZ (CVS)05-UPI-006/14-4836/2Dječja vazduhoplovno-sportska škola1100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA UNAPREĐENJE DŽUDO SPORTA05-006/07-13231Otvoreno prvenstvo Podgorice u džudou "Podgorica open"3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI SAVEZ ZA TEHNIČKU KULTURU - POLITEHNIKA (POLITEHNIKA)05-006/10-18777/1Unaprijeđenje sportsko tehničkih disciplina i stvaranje uslova za njihov razvoj i organizaciju regionalnih takmičenja4950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO KLUB POŠTOVALACA BORILAČKIH SPORTOVA BORILAČKI KLUB - NIKŠIĆ05-006/11-5380/1Selekcija karatista i džudista kroz procjenu antropološkog statusa2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTENEGROSPORT (MS)02-4453/01Stručni časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ AMATERSKOG SPORTA SPORTAM05-006/11-21800/1Podrška organizovanju sportsko-rekreativnih aktivnosti u prirodi2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA (CSA)02-3244/03Međunarodni XI Kongres CSA i 12. međunarodna naučna konferencija CSA3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTRIJUMF05-006/09-901/2Učešće crnogorskog tenisera Ljubomira Čelebića DAVIS CUP reprezentativca CG na međunarodnim Futures-Challenger ATP turnirima na godišnjem nivou 2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ FIZIČKE KULTURE DUKLJA (CRFK DUKLJA)05-006/08-7223Univerzalna pionirska sportska škola Duklja4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBISER05-006/11-2765/1Sportom do zdravlja1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO CENTAR ZA PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA05-006/11-8198/1Psihološke pripreme za postizanje vrhunskih sportskih rezultata5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOK PODGORICA05-006/08-1372Sportom do poboljšanja psihofizičkog i zdravstvenog stanja članova udruženja1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM PORODICAMA CRNE GORE05-006/11-14632/1Sportske aktivnosti kao mogućnosti za unaprjeđenje zdravstvenog stanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sportom do zdravlja2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA BORBU PROTIV GOJAZNOSTI CRNE GORE (CEPROG)05-006/09-7704/2Aktivan život - put kojim se rjeđe ide4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEXTRA TIME02-5295/05Razvoj socioloških, psihofizičkih i tehničkih sposobnosti djece uzrasta 6-12 godina kroz fudbal2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTEBASKET05-UPI-006/14-511/1Online škola kosarke1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO PRIJATELJA DURMITORA I TARE02-5000/06Afirmacija gorske službe spasa na Durmitoru2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI SAVEZ ZA TEHNIČKU KULTURU - POLITEHNIKA (POLITEHNIKA)05-006/10-18777/1Inoviranje programa omladinske naučne laboratorije i nabavka novih učila8359.65zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuANDROMEDA PRODUKCIJA05-006/12-19248/1Dugometražni igrani film Luča Njegoševe noći filmska adaptacija istoimene pripovjedke Dimitrija Popovića5950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO PRIJATELJA KOLAŠINA05-006/13-UPI-2489Udahni Kolašin5300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURAN PUT05-UPI-006/14-266Čuvajmo i očuvajmo rukotvorine koje su naše bake radile 3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ EKONOMSKIH NAUKA CEKON (CEKON)05-006/11-22379/1Učešće na podgoričkom sajmu knjiga 2015. godine i dopuna bibliotečkog fonda sa 100 novih izdanja2842.89zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTEATAR ČEDO DRAGOVIĆ - BAR02-2616/078. Festival dječijeg teatra Crne Gore - Bar 20152000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPILON05-006/08-14334Priče iz mog kraja2515zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuENERGEKO05-006/09-16263/2Tehnika i ekologija - ekološki semafor3644.16zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO STANKO DRAGOJEVIĆ (KUD STANKO DRAGOJEVIĆ)05-006/13-UPI-3882/12en EUROPEAN CHOIR GAMES - Magdeburg, Germany6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKO PREDUZETNIŠTVO CETINJE05-006/13-59273/1Sačuvajmo tradicionalnu vještinu od zaborava5159zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA INTERNACIONALNU KULTURNU SARADNJU KRUG - CENTER FOR INTERNATIONAL CULTURAL COLLABORATION KRUG05-006/09-16077/2Zelena kultura - II međunarodna konferencija2307.49zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFA MONTE FOLK02-5828/054. Festival folklora djece i mladih "Skoči kolo da skocimo"4470zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Nauka u pokretu - Festival nauke u Beranama, Andijevici, Rožajama, Plavu, Gusinju i Ulcinju5522zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuORGANIZACIJA FOLKLORNIH FESTIVALA I TRADICIONALNE UMJETNOSTI CRNE GORE - CIOFF (CIOFF CG)02-4422/06Organizovanje međunarodne konferencije CIOFFa za južnoevropski i afrički sektor4206.4zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA - RURAL (CRRP-RURAL)05-006/12-18717/1Kompletiranje opreme za organizaciju kulturno-umjetničkih programa, organizacija rezmjene programa sa Podgricom i Barom1984.7zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTENEGROARTPRODUCTION02-3989/05Kratkometražni igrani film - Puna glava - glava radosti5070zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO DRUŠTVO NEZAVISNIH KNJIŽEVNIKA (CDNK)02-5245/99Afirmacija savremene crnogorske književnosti6000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ PRIMIJENJENE INFORMATIKE INFORMA (INFORMA)02-264/01Razvojne platforme - uvod u rad2747zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSVETI PETAR CETINJSKI02-4899/99Monografija Sveti Vladimir Dukljanski5700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE (ULUCG)02-693Tradicionalna izložba ULUCG6270zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCIVILNI CENTAR CG05-006/12-22832/1Pozorišni projekat Komad4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNOST DJECE, MLADIH I ŽENA - RENESANSA02-1579/03Kreativnošću i afirmacijom razgrađujmo predrasude2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO PODGORICA05-006/13-2546/1Moja prva astronomska opservatorija 2930.6zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuHARMONIKA MONTENEGRINA - ACCORDING MONTENEGRO05-006/09-10376/2Međunarodni muzički festival harmonika Fest 20153712zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuAMATERSKO SPORTSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ŽELJEZNIČAR - PODGORICA (ASKUD ŽELJEZNIČAR)02-1007/01ASKUD Željezničar Ambasador kulture Crne Gore u inostranstvu3800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE GRAĐANA ČUDESAN GLAS - VOX MIRUS05-006/11-9098/2Scenska i filmska muzika Borislava Tamindžića2700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOLKLORNO UDRUŽENJE ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA05-006/08-13496Folklorne aktivnosti kao način kulturnog uzdizanja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju 4250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPHOTO CG02-55/05Sedmi dani fotografije 20153609.4zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB MODERNOG PLESA - MATRIX02-915/02VI Memorijalni kup Božica Pejović3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPRIJATELJI05-006/09-15131/2Stvaralastvo Dragana Radulovića2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuTNT05-006/08-6669Ljetnja škola filma "Super 8"3496zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUMJETNIČKI STUDIO LUNA05-006/12-11237/1Pokret''3270zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO LJUBITELJA KNJIGE - KOMOVI02-1295Knjige za Vasojevice1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPERPER05-UPI-006/13-2765/1Itinerer spomen-obilježja posvećenih ličnostima i događajima iz NOBa na teritoriji Podgorice4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NAŠA INICIJATIVA (NAŠA INICIJATIVA)02-2277/02Unapređenje kapaciteta lokalnih roditeljskih udruženja i poboljšanje položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, uz podršku Saveza "Naša inicijativa"7150zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE (CEMI)02-1916/00Škola evroatlantskih integracija za mlade - IV generacija9600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO)02-3998/02Da samo znanje donosi znanje9900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Škola javnih politika9500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)02-3418/99I civilno društvo odlučuje6250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU (CDT)02-4698/00Učestvujem i biram6280zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Mladi, mobilnost, mogućnost, multiplikacija = Erasmus+5400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Škola nenasilja i tolerancije5100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONUM02-269/01IX Generacija skole demokratije i ljudskih prava – školska godina 2014/153000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORS MONTENEGRO - FONDACIJA ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE02-1834/06Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji6500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI02-4197/00Prema EU8000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE PRONA02-3941/04Istraživačka Stanica Lovćen – sedma zimska škola nauke5200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuAGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU02-3425/01Lokalne koalicije za razvoj
zajednice
2800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA - NIKŠIĆ (SOS)02-308/2000Reciklažom tekstila do održivih rješenja7900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE (ULUCG)02-693Slika kao izazov5200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVI HORIZONT02-3140/99Manjinski identitet u procesu integracija3200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA KREATIVNO VASPITANJE02-3652/03Edukacija za medijaciju i prevencija vršnjačkog nasilja1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Vršnjačka edukacija u cilju smanjenja maloljetničke delikvencije4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Budi mi drug
1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE - MONTENEGRIN UNIVERSAL THEATRE02-7068/05Glumačke i jezičke radionice za mlade pripadnike romske populacije4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuLABORATORIJA ZA MATEMATIKU I RAČUNARSTVO02-880/00Mala škola matematike5800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE ZA CRNOGORSKU EKONOMIJU I POLITIKU (MEP)05-006/13-9230/1Otvoreni forum Podgorica3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFERIJALNI SAVEZ CRNE GORE (FSCG)02-2029/00Putovanje uči - Hosteling2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuALARM ART02-2063/07Laboratorija Simulatrum2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOJ PUT - MY WAY05-006/11-21327/1Osmjehom i znanjem živimo mladost1608zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENE ZA BOLJE SJUTRA02-6479/00Unaprijedi sebe2270zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Prevencija alkoholizma mladih1970zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI ŽENSKI LOBI02-1133Roditelji i vaše dijete može biti u riziku3250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKULTURNI CENTAR SJEVER - MOJKOVAC05-006/11-7779/2Bez droge, cigareta i alkohola u školi i slobodnom vremenu2300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOPSTANAK PLJEVLJA02-2976/02Vikendi bez interneta1900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOBRAZOVNA,KULTURNA,SOCIJALNA I INFORMATIVNA INICIJATIVA (OKSI)05-006/13-29551/1Udruženje mjesne zajednice protiv droge - Sve o drogama, droge nipošto1590zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRAĐANSKA ALIJANSA - CIVIC ALLIANCE - ALIANSA QYTETARE (GA)05-006/11-16479/1Diskonektuj se4420zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOLTRINA - KULTURNO EDUKATIVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE05-006/11-2601/1Biti ili ne biti1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBONA FIDE05-006/13-7145/1Znanjem protiv bolesti zavisnosti1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMEDIJSKA KULTURA05-006/10-12817/1Medijska kampanja protiv bolesti zavisnosti u lokalnoj zajednici1184zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA OGRANIZACIJA ISTOK05-006/10-2610/2Znanjem protiv droge1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO DANAS ZA SJUTRA02-2265/05Živjeti zdravo bez duvana, alkohola i droge 1750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO - SVETIONIK02-767/01Zdravlje DA Droga NE1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPREMIA SPORT05-006/13-11499/1Radionice prevencije bolesti zavisnosti2150zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA EDUKACIJU DJECE I MLADIH - ROŽAJE05-UPI-006/14-353/1Alchocol free lifestyle 1410zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMUŠKO ZDRAVLJE - (MANS HEALTH)05-006/10-982/2Povezanost bolesti zavisnosti i seksualno prenosivih bolesti kod lučkih radnika i pomoraca1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA02-5223/03Doprinos u borbi protiv savremenih bolesti zavisnosti - zavisnost od kockanja i interneta2250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUNIVERZUM - SPORTOM DO ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA BAR05-006/11-826/1Sprječavanje zloupotrebe droga - stop zavisnosti1850zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE (NVO UMSCG)02-4217/07Štetnost uzimanja marihuane i proizvoda na bazi marihuane na oboljele od skleroze multipleks u opštinska organizacijama PG, DG, NK, CT, BD, BR, HN i MK 1505zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSPONA05-006/08-11420Nazdravi životom umjesto alkoholom 1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINFO KULTURA05-006/10-3462/2Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije4250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFOLKLORNI ANSANMBL OPANAK05-006/11-31/2Folklorom protiv droge i drugih oblika zavisnosti950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZELENI GAJ ROŽAJE05-006/08-1195Prevencija bolesti zavisnosti - daj drogi nogu1450zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Prevencija interne zavisnosti i patološke upotrebe interneta1700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR ZA AUTISTIČNU DJECU05-006/09-1503/1Biram zdrav zivot, a ti?1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPOVJERENJE02-4943/01Zajedno u borbi protiv droge - interaktivni program edukacije o problemu zavisnosti namijenjeni roditeljima, nastavnicima i djeci1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA TARA02-1291/07Život da droga ne2380zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽIVIO ŽIVOT - VIVA VITA02-4119/02Znam šta hoću, drogu neću1650zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuRADIO KLUB - PODGORICA (RKP)02-221/02Iskoristi pametno slobodno vrijeme - postani radio amater1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA BIJELO POLJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE05-006/11-2835/1Droga je dno - zivot je jedan -BIRAJ1870zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFORUM ZA EKONOMSKI RAZVOJ05-006/08-505Aktivnim odmorom protiv narkomanije1410zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO MONTENEGRO TOUCH EUROPE02-1560/07Logikom do pobjede2350zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPORODIČNI RASPORED CRNE GORE (PORODIČNI RASPORED CG)05-UPI-006/13-4791/1Porodičnim rasporedom protiv droge3630zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR MLADIH ROŽAJE (NVO CENTAR MLADIH)05-006/07-11923Droga i alkohol ne želim to1575zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUSTICIJA02-1474/03Uticaj droga i alkohola na izvrsenje krivicnih djela u Crnoj Gori1650zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEKOLOŠKI CENTAR - KRAJOLIK02-3664/03Preveniranje i suzbijanje narkomanije unapređenjem ekološke svijesti o zdravom okruženju bez droge1530zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM PORODICAMA CRNE GORE05-006/11-14632/1Socijalizacijom, integracijom, druženjem i stručnim radom protiv svih oblika zavisnosti3820zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Jačanje preventivnih kapaciteta protiv patološkog kockanja 3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMLADI CRNE GORE02-4930/03Zdravo i bez alkohola - nastavak projekta2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKREATIVNI CENTAR MONTE VITA02-943/01Pušenje i zdravlje2400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Doprinos jačanju suzbijanja narkomanije u Bijelom Polju2250zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVI HORIZONT02-3140/99Promoteri zdravlja mladih2805zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuFONDACIJA STUDENTI02-725/04Mladi u centru pažnje1905zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOTVORENA ŠKOLA DANILOVGRAD02-1302/04Droga je nula, život je jedan1510zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKO DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA02-5481/01Zaštita djece i omladine od štetnih efekata aktivnog i pasivnog pušenja2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKI CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE I SPORTA - KULSPORT05-006/10-19745/1Nemam ti kad za drogu1760zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINTERNACIONALNA POLICIJSKA ASOCIJACIJA - SEKCIJA CRNA GORA (IPA-SEKCIJA CRNA GORA)05-006/12-27587/1Uspjeh je u zajedničkoj saradnji1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO PREPOROD - UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI I PROMOVISANJE ISPRAVNIH NAČINA ŽIVLJENJA02-3254/06Preporod- siguran izlaz iz zavisnosti9650zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Implementacija strateškog odgovora na HIV i strateškog odgovora na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kroz intervencije programa smanjenja štetnih posljedica8560zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCAZAS (CAZAS)02-3467/99Identifikacija i razvoj mreže usluga dostupnih zavisnicima od droga u Crnoj Gori8900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2014Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Centar za pomoć zavisnicima-ama od droga9550zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2014
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNOVA ŠANSA U NOVOM05-006/08-6352Humanost i Šansa5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA CRNE GORE (GSS CG)05-006/11-1684/1Formiranje obavještajne tačke u Plavu12000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDEMOKRATSKO UDRUŽENJE ROMA - DUR05-006/13-32649/1Put ka socijalnoj integraciji2050zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE HUMANITARAC - NIKŠIĆ02-354/2000Podrška socijalno isključenim, najsiromašnijim starim licima u opštini Nikšić - nastavak1136.91zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINO UDRUŽENJE CENTAR KREATIVNIH VJEŠTINA (CKV)05-006/10-8032/1Daj mi pet za nenasilni svijet 7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORAGNIZACIJA KORAK NADE01-006/07-7360NADA - NAše Dobro zA djecu sa poteškoćama u razvoju2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZA ŽIVOT - 4 LIFE05-006/08-3339Unapređenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrške za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom C4100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuGRAĐANSKI FORUM ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE02-3633/03Medijacija i prevencija vršnjačkog nasilja1100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA PODRŠKU DJECI U VANPORODIČNOM VASPITANJU - FICE - ZA CRNU GORU02-4318/04Produženi stručni tretman5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO NAŠA BUDUĆNOST05-006/09-5351/2Pomozimo djeci i mladima koji žive u siromaštvu7000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - ROŽAJE (DDDK)05-006/09-2152/1Unaprjeđenje dobrovoljnog davalaštva krvi u Rožajama1588zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKA AKCIJA02-1286Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih samohranih majki 6900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE (UVPCG)02-3424/06Aktivnosti na zaštiti stečenih prava i pružanje pomoći korisnicima vojnih penzija1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCRNOGORSKA LGBTIQ ASOCIJACIJA - KVIR MONTENEGRO (KVIR MONTENEGRO)05-006/13-6339/1Uspostavljanje specifičnih servisa podrške za transrodne osobe4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA POVJERENJE05-006/09-6001/3Pružanje podrške i jačanje rezilijentnosti kod osoba koje su doživjele ili doživljavaju nasilje u Podgorici1400zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO GORICA05-UPI-006/15-304/1Servis podrške za našu djecu1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA AFIRMACIJU EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA02-6468/05Značaj socijalne inkluzije za razvoj opština na sjeveru Crne Gore2015zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVOLONTERI CRNE GORE - VOLUNTEERS OF MONTENEGRO01-UPI-006/16-1814/2Volonterski socijalni servis1240zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVU ĆUPRIJA ROŽAJE05-006/12-7269/1Baza podataka raseljenih lica koja vode porijeklo iz Rožaja, njihov povratak i integracija 1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMONTEBASKET05-UPI-006/14-511/1Razlike u koš8342zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA , DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA CRNE GORE - RASTIMO ZAJEDNO05-006/13-4080/1Stručna podrška djeci sa invaliditetom i njihovim porodicama u cilju socijalizacije i interakcije sa sredinom2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO INTER MEDIA KRUG05-006/13-2112/1Ne dozvolimo vršnjačko i maloljetničko nasilje1500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuMOJ PUT - MY WAY05-006/11-21327/1Svi zajedno, jer smo tim1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RUKA POMOĆI ZA SVE (HELPING HAND FOR ALL)22002-5609/05Radionica za razvojnu procjenu i podršku djeci sa smetnjama u razvoju2200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA BEZBJEDNOSNA ,SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE - DEFENDOLOGIJA - (DEFENDOLOGIJA)05-006/12-2975/2Dnevni centar za djecu izloženu eksploataciji od prosjačenja 7010zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU - INKLUZIJA05-006/08-7493Edukacija o inkluzivnom obrazovanju u školama ruralnog područka opštine Pljevlja1421.89zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuZINAK05-UPI-006/15-320Korektno i konkretno2340zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVJEŠTINE - SKILLS05-006/13-8654/2Zanatom protiv siromaštva1080zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSAMOHRANI RODITELJI05-006/12-9919/2Uradimo zajedno1540zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PENZIONERA BIJELO POLJE02-645/2000Aktivnosti na poboljšanju penzionerske populacije u Bijelom Polju2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPOVJERENJE02-4943/01Prevencija bolesti i starijih žena sa invaliditetom sa posebnim akcentom prevenciju raka dojke2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOSVRT05-006/10-3416/2Servis žena individualnih poljoprivrednih proizvođača1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO SPES05-006/13-1524/1Za veće učešće romkina i egipćanki u javnom i političkom životu Crne Gore5840zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ŽENA I MAJKI - HELP02-3663/03Pomozimo im1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuVOZ NEPREBOLA BIOČE 200602-1435/07Obilježavanje desetogodišnjice željezničke tragedije1490zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE PARAPLEGIČARA PLJEVLJA (UPP)02-4502/03Osnaženi do ciljeva5950zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuPARADOKS05-006/07-12457Osnaživanje korisnika MOP-a za ukljucivanje u društvo2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ŽENA - HERA -05-006/12-28992Pomoć starim licima na seoskom području opštine Pljevlja1800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDA ZAŽIVI SELO05-006/08-14867Ekonomsko osnaživanje žena sa seoskog područja kroz pokretanje plasteničke proizvodnje3100zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBALANS05-UPI-006/14-71/2Budimo sa njima a ne pored njih1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuOMLADINSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE - OGI02-3632/03I oni su naša briga i odgovornost1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA - LJEPŠA BUDUĆNOST BERANE02-2945/03Radionica za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju3700zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - PRUŽITE NAM ŠANSU - CRNE GORE05-006/08-5045Uz znanje je lakše2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DANILOVGRAD05-006/13-4721/1Dobrovoljno davalaštvo krvi4300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuDRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - PODGORICA02-355/06Naših 5 minuta nečiji cio život3500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BIJELO POLJE02-3710/03Program zaštite žrtava nasilja kroz rad servisa podrške2750zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO MLADI ROMI - HERCEG NOVI02-2462/05Dorra Nuova: Jačanje zapošljivosti Romkinja u Herceg Novom 1300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ROMSKO SRCE NIKŠIĆ02-193/05Centar za ugroženu REA djecu i stare u Nikšiću1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ROMA BUDO TOMOVIĆ - NIKŠIĆ02-3446/02Poboljšanje usluga socijalne zaštite žiteljima REA naselja Budo Tomović u Nikšiću1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUSPJEŠNO RODITELJSTVO PODGORICA02-3404/03Stop homofobičnom nasilju1000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuACO ĐURIČKOVIĆ05-UPI-006/14-4261/1SOS centar za bezbjednost4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNEVLADINA ORGANIZACIJA PORTRET BAR (NVO PORTRET BAR)05-006/13-5451/1Zdrava porodica8500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuANIMA - CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE02-169/2000Nisi sama - psihosocijalna podrška ženama sa malignim oboljenjem reproduktivnih organa3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuŽENSKA RAE MREŽA PRVA - WOMEN RAE NETWORK THE FIRST05-006/10-4991/1Važnost očuvanja reproduktivnog zdravlja kod Romkinja i Egipćanki2020zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PLAV02-3753/01Porodično nasilje i socijalna zaštita u Plavu2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RAZVOJNI CENTAR05-006/09-4878/2Mehanizmi u borbi protiv šećerne bolesti "Šećer izmjeri, zdravlje izaberi"1900zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA PRIMUS05-006/13-28332/1Osteoporoza - podmukli ubica kostiju1600zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuBJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR02-3531/06Unaprijeđenje kvaliteta i pristupačnosti socijalne zaštite za Rome "Prvi put za socijalnu inkluzijom4500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuCENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE (CPDCG)02-1925/00Prenošenje dobre prakse socijalnih servisa u Nikšiću i podrška postojećim u Podgorici4620zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA02-5223/03Očuvanje reproduktivnog zdravlja romkinja2800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuINSTITUT ALTERNATIVA - INSTITUTE ALTERNATIVE (IA)05-006/07-9063Jačanje transparentnosti transfera za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou6800zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO RODITELJI - NGO PARENTS05-006/11-13958/1Podrška ranom razvoju djece kroz aktiviranje prvog razvojnog centra sa bibliotekom igračaka u Crnoj Gori5200zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - RAZVITAK CETINJE02-4075/03Humano i zajedno korak naprijed3000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSIGURNA ŽENSKA KUĆA02-5075/99Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti žena pod rodno zasnovanog nasilja5000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuSOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (SOS)02-275/2000Poboljšanje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva6730zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuEVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE05-006/13-10578/1Zajedno spriječimo diskriminaciju7300zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuNVO UDRUŽENJE MJEŠTANA I PRIJATELJA SELA VUČE - BERANE (NVO VUČA -BERANE)05-006/07-8898Aktivnosti na unapređenju života u selu Vuča3932zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP- ZID)02-274/2000Regionalna OCD platforma zagovaranja za socijalne inovaije u politici zapošljavanja koja garantuje sigurnost za mlade u riziku4000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE MANJINSKIH AKCIONARA I RADNIKA AD TUP BRSKOVO BIJELO POLJE02-5812/05Nastavak servisa pomoći članovima udrženja i njihovim porodicama i drugim licima u stanju socijalne potrebe koji su ostali bez posla2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU05-006/09-5671/2Nastavak rada lica sa invaliditetom kao doprinos politici zapošljavanja i unaprjeđenja zdravstvenog stanja ranjive populacije3940zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuUDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE05-006/13-22112/1Ispravi se i vježbaj2500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuJUVENTAS (OKC JUVENTAS)02-49/2000Ubrzanje razvoja zajednice, speed up8500zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuKOALICIJA NVO ROMSKI KRUG02-1486/06Socijalni karton pomaze pri ostvarivanju socijalno zastitnih prava- upoznajmo RE sa novim procedurama1280zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015
2015Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srećuADRIATIC - A05-UPI-006/15-666Medijska i socijalna podrška integraciji Roma2000zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava2015