Direkcija za saradnju s nevladinim organizacijama

Telefon: +382 (0) 20 482 487
E-mail: saradnja.nvo@mju.gov.me
Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica